Ilmumisandmed

Veebilehe operaator Saksa telemeediaseaduse (TMG) § 5 mõistes:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten
Saksamaa

Telefon:+49 (0) 25 72 / 9 28 0
Faks:+49 (0) 25 72 / 9 28 124

E-posti aadress: info@tece.de
Internet:www.tece.com/de

Äriregister: Amtsgericht Steinfurt
Registreerimisnumber: HRB 7461

Ärijuht:
Hans-Joachim Sahlmann, André Welle, Dr Michael Freitag

Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber vastavalt Saksa käibemaksuseaduse §-le 27 a: DE 814768916

Kutsealane vastutuskindlustus:
Nimi: Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Aadress: Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main

Sisuliselt vastutav töötleja vastavalt Saksa ringhäälingut käsitleva riigilepingu (RStV) § 55 lg-le 2:
Steffen Möllmann
(aadress sama, mis ülal)

Autoriõigus ja pildi autoriõigused:
www.tece.com/de sisu – kui ei ole märgitud teisti – on autoriõigusega kaitstud.
Kasutatud fotod on varustatud viitega pildi päritolule; viide võib olla ka foto all, juhul kui need pole ise tehtud.
Fotosid kolmandate osapoolte avalehtedel võib kasutada üksnes vastava autori loal.
© IT-õiguse kantselei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de