Impresum

Operater web-stranice u smislu § 5 Zakona o digitalnim medijima

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten
Njemačka

Telefon: +49 (0) 25 72 / 9 28-0
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

E-Mail: info@tece.de
Internet: www.tece.com/de

Registar poslovnih subjekata: Prvostupanjski sud Steinfurt
Matični broj privrednog subjekta: HRB 7461

Zakonski zastupnici:
Hans-Joachim Sahlmann, André Welle, Dr. Michael Freitag

Porezni identifikacijski broj prema § 27 Zakonu od porezu na dodanu vrijednost: DE 814768916

Osiguranje profesionalne odgovornosti:
Naziv: Züriško akcionarsko dioničko društvo
Adresa: Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main

Odgovoran za sadržaj prema § 55 stavak 2 Državnog sporazuma o radiodifuziji i digitalnim medijima
Steffen Möllmann
(Adresa ista kao gorenavedena)

Autorska i srodna prava i podaci o slikama:
Sadržaji sa www.tece.com/de su – osim ako nije drugačije navedeno - zaštićena propisima o intelektualnoj svojini.
Upotrebljene fotografije su označene na odgovarajući način ili imaju navode dolje, osim ukoliko ih korisnici nisu sami otpremili.
Treće osobe mogu koristiti fotografije samo uz odgovarajući dopust nosioca prava.
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de