Izjava o zaštiti podataka

Radujemo se Vašem posjecivanju naše internetske stranice produktdaten.tece.de/web/tece_HR/index.html i hvala na Vašem zanimanju za našu tvrtku. Zaštita vaših osobnih podataka naš je najvažniji cilj. Osobni podaci su informacije o osobnim i pravnim odnosima odredene ili fizicke osobe koju se može utvrditi. U njih spadaju ime i prezime, adresa, telefonski broj i datum rodenja, ali i svi ostali podaci koji se mogu odnositi na odredenu osobu.
Osobni podaci zahtijevaju posebnu zakonsku zaštitu i stoga ih prikupljamo samo u onoj mjeri koja je potrebna za funkcioniranje naše internetske stranice i pružanja naše usluge. U nastavku navodimo koje osobne informacije pribavljamo tijekom vaše posjete našoj internetskoj stranici i kako ih koristimo.
Naš nacin zaštite podataka u skladu je s njemackim zakonskim propisima, posebice onima iz Zakona o zaštiti podataka (BDSG), Zakona o telemedijima (TMG) i Opce uredbe o zaštiti podataka EU-a (OUZP). Vaše osobne podatke cemo prikupljati, obradivati i pohranjivati iskljucivo u mjeri potrebnoj za pravilno funkcioniranje ove internetske stranice i naših sadržaja i usluga, te za obradu upita i po potrebi obradu narudžbi/ugovora, i to jedino ako za to postoji opravdani interes sukladno cl. 6 odl. 1 s.1 st. f OUZP-a ili nekog drugog izvora dozvole. Samo nakon vašeg pristanka koristit cemo vaše podatke i u daljnje svrhe koje su jasno navedene u pristanku, primjerice za slanje promidžbenih informacija putem e-letka (Newsletter).

1. Odgovorna pravna osoba sukladno cl. 4 br. 7 OUZP-a

Odgovorna pravna osoba sukladno OUZP-u i drugim nacionalnim zakonima za zaštitu podataka država clanica i drugih odredbi za zaštitu podataka:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

E-pošta: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 25 72 / 9 28-192
Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

2. Ime i adresa opunomocenika za zaštitu podataka

Claus Wissing
WiR Solutions GmbH, Hansaring 26, 48268 Greven

E-pošta: claus.wissing@wir-solutions.de

3. Pripremanje internetske stranice i kreiranje datoteka zapisnika

Kod svakog otvaranja naše internetske stranice naš sustav automatizira podatke i informacije racunalnog sustava racunala kojim se pristupa. Pritom se prikupljaju sljedeci podaci:

Obim obrade podataka

(1) Informacije o tipu preglednika i korištena verzija
(2) Operativni sustav uredaja kojim se pristupa
(3) IP-adresa uredaja kojim se pristupa
(4) Datum i vrijeme pristupa
(5) Internetske stranice i izvori (slike, datoteke, dodatni sadržaji na stranicama), koje su otvorene na našoj internetskoj stranici.
(6) Internetske stranice, s kojih je sustav korisnika pristupio našoj internetskoj stranici (pracenje prethodno otvorenih stranica)

Ti podaci pohranjuju se u datotekama zapisnika našeg sustava. Ne provodi se pohrana tih podataka zajedno s osobnim podacima odredenog korisnika, pa se nece izvršiti identifikacija pojedinacnog posjetitelja stranice.

 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Cl. 6 odl. 1 st. f OUZP-a (opravdani interes). Naš opravdani interes odnosi se na jamstvo ostvarivanja svrhe opisane u nastavku.

 • Svrha obrade podataka

Bilježenje podataka provodi se radi zadržavanja kompatibilnosti naše internetske stranice po mogucnosti za sve posjetitelje te za suzbijanje zlouporabe i smetnji. Pritom ce biti potrebno zabilježiti tehnicke podatke racunala kojim se pristupa kako bi se moglo što brže reagirati na greške u prikazu, napade našeg IT-sustava i/ili greške u funkcionalnosti naše internetske stranice. Osim toga, podaci nam služe za optimiranje internetske stranice i opcenito jamstvo sigurnosti naših informacijsko-tehnickih sustava.

 • Trajanje pohrane

Cim više ne budu potrebni, navedeni tehnicki podaci bit ce izbrisani kako bi se zajamcila kompatibilnost internetske stranice svim posjetiteljima, najkasnije nakon 3 mjeseca nakon pristupanja našoj internetskoj stranici.

 • Mogucnost prigovora i uklanjanja

Mogucnost prigovora i uklanjanja ovisi o opcim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamce pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

4. Posebne funkcije internetske stranice

Naša stranica pruža vam razne funkcije koje nam omogucavaju da prikupljamo, obradujemo i pohranjujemo osobne podatke. U nastavku objašnjavamo što se dogada s tim podacima:

 • Obrazac prijave za e-bilten:
  • Obim obrade osobnih podataka

Podaci koje ste naveli kod prijave za e-bilten.

  • Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Cl. 6 odl.1 st a OUZP-a (prešutna privola)

  • Svrha obrade podataka

Podaci preuzeti u okviru za prijavu za naš e-bilten iskljucivo ce se koristiti za slanje e-biltena kojim cemo Vas informirati o svim našim uslugama i novostima. Nakon prijave cemo Vam poslati e-poštu s potvrdom u kojoj se navodi poveznica koju morati kliknuti da biste zakljucili prijavu na naš e-bilten (dvostruko prijavljivanje).

  • Trajanje pohrane

Naš e-bilten možete odjaviti u svakom trenutku tako da kliknete na poveznicu za odjavu koja se takoder nalazi u svakom e-biltenu. Vaše podatke izbrisat cemo odmah nakon prijave. Takoder cemo bez odlaganja izbrisati Vaše podatke u slucaju nedovršene prijave. Pridržavamo pravo na brisanje podataka bez navedenih razloga i prethodnih ili naknadnih informacija.

  • Mogucnost prigovora i uklanjanja

Mogucnost prigovora i uklanjanja ovisi o opcim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamce pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

 • Obrasci za kontakt:
  • Obim obrade osobnih podataka

Podaci koje ste unijeli u naše obrasce za kontakt.

  • Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Cl. 6 odl. 1 st. a OUZP-a (prešutna privola)

  • Svrha obrade podataka

Podaci preuzeti preko našeg obrasca za kontakt ili naših obrazaca za kontakt koristit cemo samo za obradu konkretnog upita za kontakt koji se prima preko obrasca za kontakt.

  • Trajanje pohrane

Nakon obrade Vašeg upita odmah ce biti izbrisani prikupljeni podaci ako ne postoje zakonom definirani rokovi pohrane podataka.

  • Mogucnost prigovora i uklanjanja

Mogucnost prigovora i uklanjanja ovisi o opcim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamce pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

5. Automatska provjera boniteta/bodovanje

U slucaju predujma pridržavamo pravo na to da, radi realizacije svojih opravdanih interesa pribavimo automatsku informaciju o bonitetu na temelju matematicko-statistickog postupka kod sljedecih tvrtki. Od pružatelja usluga navedenih u nastavku pribavljamo informacije o statistickoj vjerojatnosti neplacanja. Informacije o bonitetu može sadržavati vrijednosti vjerojatnosti (Score vrijednosti), koje se izracunavaju na temelju znanstveno priznatih matematicko-statistickog postupka. Pritom se uz pomoc mnogih znacajki, primjerice prihoda, podataka o adresi, zaposlenju, obiteljskom statusu i povijesti placanja može pretpostaviti buduci rizik placanja klijenta. Rezultat se ispisuje u obliku brojcane vrijednosti (tzv. Score). Tako primljene informacije su temelj naše odluke u vezi s razlozima, provedbom ili završetkom ugovornog odnosa. Mogucnost izbora jednog od ponudenih nacina placanja ne ovisi o tim informacijama. Mogucnost prigovora i uklanjanja ovisi o opcim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamce pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Pojedinosti:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.:

Naša tvrtka kod zakljucivanja ugovora i u odredenim slucajevima u kojima postoji opravdani interes provjerava Vaš bonitet i kod stalnih klijenata. Pritom suradujemo sa Savezom udruženja Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de), od kojih primamo potrebne podatke. Po nalogu Saveza udruženja Creditreform e.V. prenosimo Vam unaprijed sljedece informacije sukladno cl. 14 EU-OUZP-a:
Savez udruženja Creditreform e.V.: je portal za informiranje potrošaca. Ono vodi bazu podataka u koju se pohranjuju informacije o bonitetu fizickih osoba. Na toj osnovi Savez udruženja Creditreform e.V. svojim klijentima dati ce informacije o bonitetu. Klijenti su primjerice kreditne ustanove, društva za leasing, osiguranja, telekomunikacijske tvrtke, tvrtke za upravljanje poticajima, dostavne tvrtke, tvrtke za veleprodaju i maloprodaju te druga poduzeca koja isporucuju robu ili usluge. U okviru zakonskih odredbi dio podataka u informativnoj bazi podataka koristit ce se i za isporuku drugim bazama podataka tvrtki, izmedu ostalog za primjenu trgovine povezane s adresama. U bazi podataka Saveza udruženja Creditreform e.V. pohranjuju se posebno oni podaci koji se odnose na ime, adresu, datum rodenja, po potrebi adresu e-pošte, režim placanja i uvjete sudjelovanja osoba. Svrha obrade pohranjenih podataka je davanje informacija o kreditnoj sposobnosti doticne osobe. Pravna osnova za obradu je cl. 6 odl.1 st. f EU-OUZP-a. Informacije o tim podacima smiju se davati samo nakon što odredeni klijent pokaže opravdani interes za primanje tih informacija. Dok god se podaci prenose u države izvan EU-a, to ce se provoditi na temelju tzv. „Standardnih ugovornih klauzula“, koje možete provjeriti na sljedecoj poveznici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE ili ih možete procitati na tom mjestu. Podaci se pohranjuju onoliko koliko je potrebno njihovo poznavanje za ispunjavanje odredene svrhe pohrane. Poznavanje informacija obicno je potrebno u trajanju od tri godine. Nakon isteka tog roka bit ce provjereno je li pohrana i dalje potrebna, a u suprotnom ce podaci biti izbrisani tocno tog dana. U slucaju obavljenog zadatka, podaci ce se izbrisati tocno tri godine nakon tog dana. Unosi u popis dužnika prema cl. 882e Zakonika o parnicnom postupku izbrisat ce tocno tri godine nakon zahtjeva unosa. Opravdani interesi sukladno cl. 6 odl. 1 st. f EU-OUZP-a mogu biti sljedeci: Odluka u vezi s kreditom, poslovno predstavljanje, odnosi kod sudjelovanja, poticaji, provjera boniteta, ugovor za osiguranje, informacije o izvršenju. U odnosu prema Savezu udruženja Creditreform e.V. Imate pravo na informacije o Vašim pohranjenim podacima. Ako su Vaši pohranjeni podaci pogrešni, imate pravo na ispravku ili brisanje. Ako se ne može odmah ustanoviti jesu li podaci pogrešni ili tocni, dok se to ne utvrdi imate pravo na blokiranje doticnih podataka. Ako Vaši podaci nisu potpuni, možete zatražiti njihovo kompletiranje. Ako ste dali Vašu privolu za obradu podataka koji su pohranjeni kod Saveza udruženja Creditreform e.V., imate pravo u svakom trenutku opozvati tu privolu. Opoziv nece utjecati na pravomocnost obrade Vaših podataka do opoziva na temelju Vaše privole. Ako biste imali prigovore, želje ili pritužbe na zaštitu podataka, u svakom trenutku možete se obratiti opunomoceniku za zaštitu podataka Saveza udruženja Creditreform e.V. On ce Vam brzo i pouzdano pomoci kod svih pitanja povezanih sa zaštitom podataka. Možete se žaliti i na to kako Savez udruženja Creditreform e.V. Obraduje podatke, i to kod nadležnog tijela koje nadzire zaštitu podataka. Vaši podaci koje je Savez udruženja Creditreform e.V. pohranio, potjecu iz javno dostupnih izvora, agencija za naplatu potraživanja i njihovih klijenata. Kako bi opisao njihov bonitet, Savez udruženja Creditreform e.V. ocijenit ce Vaše podatke primjenom Score vrijednosti. U Score vrijednost ulaze podaci o dobi i spolu, adresi i djelomice povijesti placanja. Ti podaci ulaze s razlicitim odrazom na izracun Score vrijednosti. Klijenti saveza udruženja Creditreform e.V. koriste Score vrijednosti kao pomocna sredstva kod provedbe vlastitih odluka o kreditima. Pravo na prigovor: Obrada podataka koje je pohranio Savez udruženja Creditreform e.V. provodi se prinudno za legitimnu zaštitu vjerovnika i kredita, koji obicno prevladavaju Vaše interese, prava i slobode te služi za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva. Obradi Vaših podataka možete se usprotiviti samo ako imate razloge koji proizlaze iz Vaše posebne situacije i koji se mogu dokazati. Ako se ti razlozi mogu dokazati, podaci se više nece obradivati. Ako uložite prigovor na obradu Vaših podataka u svrhe promidžbe i marketinga, podaci se više nece obradivati u te svrhe. Odgovorna osoba sukladno cl. 4 br. 7 EU-OUZP-a je Savez udruženja Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Dostupni smo Vam za sva pitanja na sljedecim kontaktima, tel: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, e-pošta: creditreform@verband.creditreform.de
Nadležnog opunomocenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na:
Savez udruženja Creditreform e.V., Opunomocenik za zaštitu podataka, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss, Datenschutz@verband.creditreform.de.

6. Statisticka procjena posjeta ove internetske stranice – Webtracker

Prikupljamo, obradujemo i pohranjujemo prilikom otvaranja ove internetske stranice ili pojedinacnih datoteka internetske stranice sljedece podatke: IP-adresu, internetsku stranicu s koje je izvršen pristup datoteci, naziv datoteke, datum i vrijeme pristupa, prenesena kolicina podataka i poruka o uspješnosti pristupa (tzv. WebLog). Ovi podaci o pristupu koristimo iskljucivo u nepersonaliziranom obliku u svrhu stalnog poboljšavanja naše internetske ponude i statistika.
Za analizu posjeta ovoj internetskoj stranici primjenjujemo i sljedece Webtrackere:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

Na našoj internetskoj stranici koristimo uslugu pracenja korištenja interneta tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (u nastavku: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing u okviru pracenja aktivnosti na internetu primjenjuje kolacice, koji se pohranjuju na Vaše racunalo i koji omogucavaju analizu korištenja naše internetske stranice i Vašeg nacina pregledavanja interneta (tzv. pracenje). Tu analizu provodimo na temelju usluga pracenja koje omogucavaju Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing kako bismo stalno poboljšavali našu internetsku ponudu i ucinili je dostupnijom. U okviru korištenja našim internetskim stranicama pritom se prenose podaci, prvenstveno Vaša IP-adresa i aktivnosti korisnika na poslužitelj tvrtke Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing te se obraduju i spremaju izvan Europske unije, npr. SAD-u. Pravna osnova za obradu podataka je cl. 6 odl.1 st. a OUZP-a. Usluge Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno su certificirane (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se cim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Daljnje informacije o rukovanju prenesenim podacima pronadite u Izjavi o zaštiti podataka usluga Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Možete sprijeciti prikupljanje i prosljedivanje osobnih podataka (posebice Vaše IP-adrese) te njihovu obradu tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

 • Google-Analytics
  • Obim obrade osobnih podataka

Na našoj stranici ucitava se usluga pracenja internetskih aktivnosti tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, SAD (u nastavku: Google-Analytics). Google-Analytics u okviru pracenja aktivnosti na internetu primjenjuje kolacice, koji se pohranjuju na Vaše racunalo i koji omogucavaju analizu korištenja naše internetske stranice i Vašeg nacina pregledavanja interneta (tzv. pracenje). Tu analizu provodimo na temelju usluga pracenja koje omogucava Google-Analytics kako bismo stalno poboljšavali našu internetsku ponudu i ucinili je dostupnijom. U okviru korištenja našim internetskim stranicama pritom se prenose podaci, prvenstveno Vaša IP-adresa i aktivnosti korisnika na poslužitelj tvrtke Google LLC te se obraduju i spremaju izvan Europske unije, npr. SAD-u.
EU-komisija je utvrdila da u SAD-u može postojati prikladna razina zaštite podataka ako tvrtka koja obraduje podatke podliježe sporazumu US-EU-Privacy-Shield te ako je izvoz podataka u SAD-u organiziran na takav nacin. Aktiviranjem anonimiziranja IP-adrese unutar koda za pracenje usluge Google-Analytics na ovoj internetskoj stranici, Google-Analytics ce prije prijenosa podataka anonimizirati Vašu IP-adresu. Ova internetska stranica koristi kod za pracenje usluge Google-Analytics, koji je proširen s Operator gat._anonymizeIp(); kako bi se omogucilo samo anonimno prikupljanje IP-adresa (tzv. IP-Masking).

  • Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Cl. 6 odl.1 st. a OUZP-a (privola), bilo u okviru registracije na usluzi Google (otvaranje Google racuna i prihvacanje tamo primijenjenih napomena o zaštiti podataka) ili, ako niste registrirani na usluzi Google, izricitom privolom pri otvaranju naše stranice.

  • Svrha obrade podataka

Google ce se u naše ime koristiti ovim informacijama da bi analizirao posjete ovoj internetskoj stranici, sastavljao izvješca aktivnosti na mreži te nam pružao dodatne usluge povezane s korištenje internetskim stranicama i internetom. IP-adresa koju je Google-Analytics prenio s vašeg preglednika nece biti spojena s drugim podacima koje posjeduje tvrtka Google LLC.

  • Trajanje pohrane

Google ce podatke za pracenje aktivnosti na internetu držati pohranjene dok god to bude potrebno da bi se ispunila internetska usluga. Prikupljanje i pohrana podataka odvijaju se anonimno. Ako ipak bude moguce povezati podatke s odredenom osobom, oni ce bez odlaganja biti izbrisani ako ne podliježu nikakvim zakonskim obvezana pohrane. Brisanje ce se u svakom slucaju obaviti nakon isteka obveze pohrane.

  • Mogucnost prigovora i uklanjanja

Možete sprijeciti prikupljanje i prosljedivanje osobnih podataka (posebice Vaše IP-adrese) preko tvrtke Google te njihovu obradu tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku. Takoder možete sprijeciti Googleovo prikupljanje podataka preko kolacica te podataka koji se odnose na doticno mrežno mjesto (uklj. vašu IP-adresu), kao i obradu tih podataka preko Googlea tako da preuzmete i instalirate sljedeci programski dodatak preglednika preko sljedece poveznice: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).Nacela sigurnosti i zaštite podataka usluge Google-Analytics pronadite na http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

 • New Relic

Na našoj internetskoj stranici koristimo uslugu pracenja aktivnosti na internetu tvrtke New Relic, Inc., 188 Spear St. Suite 1200, 94105 San Francisco, SAD (u nastavku: New Relic). New Relic u okviru pracenja aktivnosti na internetu primjenjuje kolacice, koji se pohranjuju na Vaše racunalo i koji omogucavaju analizu korištenja naše internetske stranice i Vašeg nacina pregledavanja interneta (tzv. pracenje). Tu analizu provodimo na temelju usluga pracenja koje omogucava New Relic kako bismo stalno poboljšavali našu internetsku ponudu i ucinili je dostupnijom. U okviru korištenja našim internetskim stranicama pritom se prenose podaci, prvenstveno Vaša IP-adresa i aktivnosti korisnika na poslužitelj tvrtke New Relic te se obraduju i spremaju izvan Europske unije, npr. SAD-u. Pravna osnova za obradu podataka je cl. 6 odl.1 st. a OUZP-a. New Relic se u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirao (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se cim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronadite u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke New Relic: https://www.privacyshield.gov/Website-Privacy-Policy. Možete sprijeciti prikupljanje i prosljedivanje osobnih podataka (posebice Vaše IP-adrese) te njihovu obradu tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

 • Google Tag Manager
  • Obim obrade osobnih podataka

Na našoj stranici ucitava se usluga tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, SAD (u nastavku: Google Tag Manager). Google Tag Manager omogucava tehnicku platformu za izvršavanje i zajednicko upravljanje drugim internetskim uslugama i programima za pracenje aktivnosti na internetu uz pomoc oznaka (tzv. „tag“). Google Tag Manager pritom pohranjuje kolacice na Vaše racunalo te analizira Vaš nacin pregledavanja interneta dok god se koriste alati za pracenje aktivnosti na internetu z pomoc programa Google Tag Manager (tzv. „pracenje“). Ove poslane podatke povezane s odredenim oznakama u programu Google-Tag-Manager ce Google Tag Manager sakupiti, pohraniti i obraditi na zajednickoj korisnickoj površini. Svi primijenjeni „tagovi“ ponovno se zasebno navode u ovoj Izjavi o zaštiti podataka. Više informacija o zaštiti podataka kod alata integriranih u Google Tag Manager pronadite u odgovarajucem odlomku ove Izjave o zaštiti podataka. U okviru korištenja našim internetskim stranicama kod aktivirane primjene tagova programa Google Tag Manager prenose se podaci, prvenstveno Vaša IP-adresa i aktivnosti korisnika na poslužitelj tvrtke Google LLC te se obraduju i spremaju izvan Europske unije, npr. SAD-u.
EU-komisija je utvrdila da u SAD-u može postojati prikladna razina zaštite podataka ako tvrtka koja obraduje podatke podliježe sporazumu US-EU-Privacy-Shield te ako je izvoz podataka u SAD-u organiziran na takav nacin. To je slucaj kod tvrtke Google LLC. Uz pomoc internetskih usluga primijenjenih uz pomoc programa Google Tag Manager na snazi su pravila iz odgovarajuceg odlomka ove Izjave o zaštiti podataka. Alati za pracenje korišteni u programu Google Tag Manager uz pomoc IP-anonimiziranja izvornog koda jamce da ce IP-adresa programa Google Tag Manager biti anonimizirana prije prijenosa. Pritom ce Google Tag Manager omoguciti samo anonimizirano prikupljanje IP-adresa (tzv. IP-Masking).

  • Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Cl. 6 odl.1 st. a OUZP-a (privola), bilo u okviru registracije na usluzi Google (otvaranje Google racuna i prihvacanje tamo primijenjenih napomena o zaštiti podataka) ili, ako niste registrirani na usluzi Google, izricitom privolom pri otvaranju naše stranice.

  • Svrha obrade podataka

Google ce se u naše ime koristiti ovim informacijama da bi analizirao posjete ovoj internetskoj stranici, sastavljao izvješca aktivnosti na mreži te nam pružao dodatne usluge povezane s korištenje internetskim stranicama i internetom. IP-adresa koju je Google-Analytics prenio s vašeg preglednika nece biti spojena s drugim podacima koje posjeduje tvrtka Google LLC.

  • Trajanje pohrane

Google ce podatke za pracenje aktivnosti na internetu držati pohranjene dok god to bude potrebno da bi se ispunila internetska usluga. Prikupljanje i pohrana podataka odvijaju se anonimno. Ako ipak bude moguce povezati podatke s odredenom osobom, oni ce bez odlaganja biti izbrisani ako ne podliježu nikakvim zakonskim obvezana pohrane. Brisanje ce se u svakom slucaju obaviti nakon isteka obveze pohrane.

  • Mogucnost prigovora i uklanjanja

Možete sprijeciti prikupljanje i prosljedivanje osobnih podataka (posebice Vaše IP-adrese) preko tvrtke Google te njihovu obradu tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku. Takoder možete sprijeciti Googleovo prikupljanje podataka preko kolacica te podataka koji se odnose na doticno mrežno mjesto (uklj. vašu IP-adresu), kao i obradu tih podataka preko Googlea tako da preuzmete i instalirate sljedeci programski dodatak preglednika preko sljedece poveznice: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).Nacela sigurnosti i zaštite podataka usluge Google-Analytics pronadite na http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

7. Primjena vanjskih internetskih usluga i obrade podataka izvan Europske unije

Na našoj internetskoj stranici koristimo aktivan Java-Script sadržaj vanjskih ponuditelja, tzv. Internetske usluge. Otvaranjem naše internetske stranice ti vanjski ponuditelji po potrebi ce primiti osobne informacije o Vašoj posjeti našoj internetskoj stranici. Pritom je, po potrebi, moguca obrada podataka izvan Europske unije. To možete sprijeciti tako da instalirate Java-Script blokator, npr. dodatak preglednika „NoScript“ (www.noscript.net) ili deaktivirate Java-Script u Vašem pregledniku. Tako može doci do ogranicenja funkcije na internetskim stranicama koje posjecujete.
Koristimo sljedece vanjske internetske usluge:

 • Doubleclick

Na našoj internetskoj stranici ucitava se internetska usluga tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (u nastavku: Doubleclick). Ove podatke koristimo da bismo zajamcili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit ce osobne podatke usluzi Doubleclick. Pravna osnova za obradu podataka je cl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. Opravdani interes podrazumijeva potpuno ispravno funkcioniranje internetske stranice. Doubleclick se u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirao (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se cim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronadite u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Možete sprijeciti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko usluge Doubleclick tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

 • Google

Na našoj internetskoj stranici ucitava se internetska usluga tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (u nastavku: Google). Ove podatke koristimo da bismo zajamcili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit ce osobne podatke usluzi Google. Pravna osnova za obradu podataka je cl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. Opravdani interes podrazumijeva potpuno ispravno funkcioniranje internetske stranice. Google se u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirao (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se cim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronadite u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Možete sprijeciti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko usluge Google tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

 • nr-data.net

Na našoj internetskoj stranici ucitava se internetska usluga tvrtke New Relic, Inc., 188 Spear Street, 94105 San Francisco (u nastavku: nr-data.net). Ove podatke koristimo da bismo zajamcili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit ce osobne podatke stranici nr-data.net. Pravna osnova za obradu podataka je cl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. Opravdani interes podrazumijeva besprijekorno funkcioniranje internetske stranice. Stranica nr-data.net je u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirana (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se cim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronadite u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke nr-data.net: https://newrelic.com/privacy. Možete sprijeciti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko usluge nr-data.net tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

 • pardot.com

Na našoj internetskoj stranici ucitava se internetska usluga tvrtke Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300, 94105 San Francisco, CA (u nastavku: pardot.com). Ove podatke koristimo da bismo zajamcili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit ce osobne podatke usluzi pardot.com. Pravna osnova za obradu podataka je cl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. Opravdani interes podrazumijeva besprijekorno funkcioniranje internetske stranice. Stranica pardot.com je u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirana (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se cim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronadite u Izjavi o zaštiti podataka stranice pardot.com: https://www.salesforce.com/company/privacy/. Možete sprijeciti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko usluge pardot.com tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

 • GA Audience

Na našoj internetskoj stranici ucitava se internetska usluga tvrtke Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (u nastavku: GA Audience). Ove podatke koristimo da bismo zajamcili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit ce osobne podatke usluzi GA Audience. Pravna osnova za obradu podataka je cl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. Opravdani interes podrazumijeva potpuno ispravno funkcioniranje internetske stranice. GA Audience se u okviru sporazuma EU-US-Privacy-Shield samostalno certificirao (usp. https://www.privacyshield.gov/list). Brisanje podataka provodi se cim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronadite u Izjavi o zaštiti podataka stranice GA Audience: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Možete sprijeciti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko stranice GA Audience tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

 • website-check.de

Na našoj stranici ucitava se internetska usluga tvrtke Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, Njemacka (u nastavku: website-check.de). Ove podatke koristimo da bismo zajamcili punu funkcionalnost naše internetske stranice. U povezanosti s time Vaš preglednik prenosit ce osobne podatke stranici website-check.de. Pravna osnova za obradu podataka je cl. 6 odl.1 st. f OUZP-a (opravdani interes). Opravdani interes podrazumijeva potpuno ispravno funkcioniranje internetske stranice. Brisanje podataka provodi se cim se ispuni svrha njihova prikupljanja. Više informacija o rukovanju prenesenim podacima pronadite u Izjavi o zaštiti podataka stranice website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Možete sprijeciti prikupljanje i obradu Vaših podataka preko stranice website-check.de tako da deaktivirate izvršavanje koda skripte u Vašem pregledniku, instalirate blokator skripte u Vašem pregledniku (on se nalazi na www.noscript.net ili www.ghostery.com) ili tako da aktivirate postavku „Do Not Track“ (Nemoj pratiti) u Vašem pregledniku.

8. Informacije o korištenju kolacica

 • Obim obrade osobnih podataka

Na razlicitim stranicama koristimo kolacice da bismo omogucili korištenje odredenih funkcija naše internetske stranice. Kolacici su malene tekstualne datoteke, koje vaš preglednik može odložiti na vašem racunalu. Ove tekstualne datoteke primaju karakteristican niz znakova, koji omogucava jasnu identifikaciju preglednika kod ponovnog otvaranja naše internetske stranice. Postupak umetanja datoteke kolacica naziva se i „stavljanje kolacica“.

 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Cl. 6 odl.1 st. f OUZP-a. (opravdani interes). Naš opravdani interes podrazumijeva primanje pune funkcionalnosti naše internetske stranice, poboljšane znacajke rukovanja te mogucnost individualnog kontakta s klijentima. Identifikacija pojedinog posjetitelja stranice moguca nam je samo uz pomoc tehnologije kolacica, kada nam posjetitelj stranice prethodno na temelju zasebne privole preda odredene osobne podatke.

 • Svrha obrade podataka

Kolacici se stavljaju na našu internetsku stranicu da bi se postigla puna funkcionalnost naše internetske stranice i bolje znacajke rukovanja. Pored toga, tehnologija kolacica omogucava nam ponovno prepoznavanje pojedinog posjetitelja kroz pseudonime, npr. individualni, proizvoljno izabrani ID, što nam omogucava individualnu ponudu usluga.

 • Trajanje pohrane

Spremanje naših kolacica odvija se do brisanja u Vašem pregledniku ili, ako se radi o kolacicu sesije, do isteka sesije.

 • Mogucnost prigovora i uklanjanja

Vaš preglednik možete podesiti prema vašim željama tako da opcenito sprjecavate stavljanje kolacica i da samo primite obavijest o tome, te da odlucujete o prihvacanju u pojedinom slucaju ili tako da prihvacate sve kolacice ili ih nacelno odbijate. Kolacici se mogu primjenjivati u razlicite svrhe, npr. za prepoznavanje toga je li vaše racunalo vec bilo povezano s web-ponudom (trajni kolacici) ili za pohranu posljednjih pogledanih naših ponuda (kolacici sesije). Primjenjujemo kolacice kako bismo vam pružili prakticnije korisnicke usluge. Kako biste koristili naše prakticne funkcije, preporucujemo vam da omogucite prihvacanje kolacica za našu web-ponudu. Mogucnost prigovora i uklanjanja opcenito ovisi o opcim propisima navedenima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka koji jamce pravo na prigovor i brisanje u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.

9. Sigurnost i zaštita podataka, komunikacija putem e-pošte

Vaši osobni podaci zašticeni su tehnickim i organizacijskim mjerama prilikom sakupljanja, pohranjivanja i obrade, tako da im trece strane ne mogu pristupiti. Kod nešifrirane komunikacije e-poštom ne možemo zajamciti potpunu sigurnost podataka tijekom njihova prijenosa na naše IT-sustave i stoga vam u slucaju podataka vece povjerljivosti preporucujemo korištenje pošte uz šifriranu komunikaciju.

10. Automatsko arhiviranje e-pošte

 • Obim obrade osobnih podataka

Izricito Vam ukazujemo na to da naš sustav pošte raspolaže automatskim postupkom arhiviranja. Sva dolazna i odlazna e-pošta tako se arhivira digitalno, sigurno za pregledavanje.

 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Cl. 6 odl. 1 st. f OUZP-a (opravdani interes). Naš opravdani interes podrazumijeva pridržavanje poreznih i komercijalnih propisa (npr. cl. 146, 147 Poreznog zakonika).

 • Svrha obrade podataka

Svrha arhiviranja podrazumijeva pridržavanje poreznih i komercijalnih propisa (npr. cl. 146, 147 Poreznog zakonika).

 • Trajanje pohrane

Pohrana naše komunikacije putem e-pošte odvija se do isteka poteznih i komercijalnih obveza pohrane podataka. Podaci se mogu držati pohranjeni do 10 godina.

 • Mogucnost prigovora i uklanjanja

Kod pitanja u vezi s našim sustavom za arhiviranje pošte obratite se našem opunomoceniku za zaštitu podataka. Osim toga, ukazujemo na to da dokumentaciju za prijavu prihvacamo samo u PDF-formatu datoteke. Komprimirane (WinZip, WinRAR, 7Zip, itd.) datoteke bit ce filtrirane preko naših sigurnosnih sustava i nece biti isporucene. Prijave u Word i drugim formatima datoteke necemo prihvatiti te cemo ih izbrisati bez citanja. Imajte na umu da dokumentaciju prijave koja je nešifrirano prenesena preko e-pošte mogu otvoriti trece osobe prije nego stigne na naše IT-sustave. Pretpostavljamo da smijemo odgovarati i na nešifrirane poruke povezane s prijavom. Ako to ne želite, navedite nam to u Vašoj poruci za prijavu.

11. Opoziv pristanaka – obavijesti o podacima i željenim promjenama – brisanje i blokada podataka

Sukladno zakonu o zaštiti podataka imate pravo na besplatnu informaciju o vašim pohranjenim podacima uz pravo na provjeru, blokadu ili ažuriranje tih podataka. Vaši podaci bit ce izbrisani ako ne krše zakonske propise. U svakom trenutku možete opozvati dozvolu koju ste nam dali za korištenje osobnih podataka. Željeno informiranje, brisanje i ažuriranje vaših podataka uz prijedloge možete poslati na sljedecu adresu kada god želite:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

E-pošta: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 25 72 / 9 28-192
Faks: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

12. Pravo na prijenos podataka

Imate pravo na to da nam Vaše osobne podatke, koje ste nam prenijeli, omogucite u strukturiranom, standardnom i strojno citljivom formatu. Takoder možete zatražiti od nas da te datoteke proslijedimo trecim stranama odmah nakon Vašeg prvog zahtjeva, ako se obrada temelji na privoli u skladu s cl. 6 odl. 1 st. a OUZP-a ili cl. 9 odl. 2 st. a OUZP-a ili ugovoru prema cl. 6 odl. 1 st. b OUZP-a te da obradu provedemo u okviru automatske obrade podataka.
Ako je to tehnicki izvedivo, kod ostvarivanja tog prava na prijenos podataka imate pravo i na to da Vaše osobne podatke izravno prenese jedna odgovorna osoba drugoj. To ne smije ograniciti slobode i prava drugih osoba.
Pravo na prijenos podataka ne vrijedi za obradu osobnih podataka, koja je potrebna za realizaciju odredenog zadatka s javnim interesom ili je potrebna za izvršavanje službenih ovlasti koje su predane odgovornoj osobi.

13. Pravo na žalbu nadzornom tijelu prema cl. 77 odl. 1 OUZP-a

Ako sumnjate na to da se na našoj stranici Vaši podaci obraduju na nezakoniti nacin, u svakom trenutku možete pokrenuti tužbu. Bez obzira na to, možete se obratiti nadzornom tijelu. Pravo na tužbu imate u državi clanici EU-a Vašeg mjesta boravišta, Vašeg radnog mjesta i/ili mjesta eventualnog prekršaja, odnosno možete izabrati nadzorno tijelo kojem cete se obratiti na gore navedenim mjestima. Nadzorno tijelo kojem je uložena žalba obavijestit ce Vas o statusu i rezultatima Vaše prijave te mogucim pravnim sredstvima u skladu s cl. 78 OUZP-a.

Izradili:
© IT-Recht-Kanzlei DURY –
www.dury.de
© Website-Check GmbH –
www.website-check.de

Potrebni kolačići

Ime Funkcija Valjanost
JSESSIONID Koriste se za identifikaciju trenutačnih sesija. Do kraja sesije
COOKIE_PREFERENCES Koriste se za pohranu postavki kolačića. 30 dana

Funkcionalni kolačići

Ime Funkcija Valjanost
locale Koriste se za pohranu odabrane zemlje i jezika 30 dana

Statistički kolačići

Ime Funkcija Valjanost
_pk_id Used to store a few details about the user such as the unique visitor ID 13 mjeseci
_pk_ref Used to store the attribution information, the referrer initially used to visit the website 6 mjeseci
_pk_ses Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minute
_pk_cvar Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minute
_pk_hsr Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minute
_ga Koristi se za razlikovanje korisnika 2 godine
_gid Koristi se za razlikovanje korisnika 24 sati
_gat Koristi se za smanjenje učestalosti upita 1 minute
_gac_<property-id> Sadrži informacije za kupca vezane uz kampanju 90 dani
AMP_TOKEN Sadrži token kojim je moguće oporaviti ID korisnika putem AMP Client ID servisa 1 godine

Opcije