TECEplanus

tcb_9242310.tif
Set za finu montažu za TECE kućište tlačnog ispirača U 1;
tlačni ispirač klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541);
namjestiva količina ispiranja od 1, 2 ili 4 litre;
primjenjivo od minimalnog protočnog tlaka od 0,5 bara.

Sastoji se od:
  • kartuše tlačnog ispirača
  • aktivacijske tipke od plemenitog čelika s vijčanim spojem
  • aktivacijske šipke i pričvrsnog materijala


Dimenzije (Š x V x D): 100 x 120 x 12 mm