TECEnow

tcb_9240400.tif
Aktivacijska tipka za TECE vodokotlić za aktivaciju sprijeda ili odozgo. Vrlo plosnata aktivacijska tipka od plastike s aktivacijskim tipkama s gumenim odbojnicima, uključujući aktivacijske šipke i pričvrsni materijal. Prikladno za ugradnju u ravnini zida u kombinaciji s ugradbenim okvirom za WC i TECEnow odstojnim okvirom. Kompatibilno s oknom za ubacivanje tableta za održavanje.
Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 5 mm
tcb_9240410.tif
Za kombinaciju s TECEnow aktivacijskom tipkom. Upotreba kao odstojni međuokvir ili za montažu TECEnow aktivacijske tipke u ravnini zida.
Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 5 mm
tcb_9240647.tif

Ugradbeni set za ugradnju u ravnini zida za modele aktivacijskih tipki za WC TECEloop staklo, TECEsquare staklo, TECElux Mini i TECEnow. Okvir za pločice podesiv po dubini za zidne obloge debljine 5-18 min (s podesivim vijcima 18-33 mm – br. artikla 9820181). Uključen alat za demontažu aktivacijske tipke.

Potreban ugradbeni okvir za grubu gradnju!

tcb_9240645.tif
Metalni pokrovni okvir za kombinaciju s ugradbenim okvirom za WC. Za pokrivanje nečistih rubova keramičkih pločica. Pokrovni okvir podesiv po dubini za zidne obloge debljine od 5-18 mm (s podesivim  svornjacima od 18-33 mm - br. artikla 9820181).
tcb_9030029.tif
Proširena zaštita za grubu gradnju u mokroj ugradnji u svrhu pripreme montaže ugradbenog okvira za aktivacijske tipke za WC. Prikladno za upotrebu sa svim TECEbox modulima za WC.