TECEsolid

tcb_9240430.tif
Aktivacijska tipka za WC za TECE vodokotlić za aktivaciju sprijeda i odozgo. Vrlo tanka tipka od plemenitog čelika s tipkalima obostrano obloženima gumom, uključujući aktivacijske šipke i pričvrsni materijal. Tipka se može skriveno pričvrstiti vijcima. Kompatibilna s oknom za ubacivanje tableta za održavanje.
Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 6 mm
tcb_9240442.tif
Skriveno pričvršćenje vijcima kao zaštita od krađe aktivacijske tipke TECEsolid, uključujući alat za ugradnju.
tcb_9240440.tif
Za kombinaciju s aktivacijskom tipkom TECEsolid, koristi se kao odstojni međuokvir.
Dimenzije (Š x V x D): 220 x 150 x 4 mm