TECEplanus - elektronički sustavi ispiranja

1 - 9 (9)Number:
tcb_9240350.tif
Za aktivaciju ispiranja TECE vodokotlića bez dodira. Odgovara svim TECE vodokotlićima (ugradbena dubina 13 cm) s aktivacijom sprijeda i visinom aktivacije od oko 1 m.

Sastoji se od:
 • infracrvenog senzora s autofokusom i dva polja prepoznavanja za prepoznavanje osoba koje stoje ili sjede
 • aktivacijske tipke od plemenitoga čelika za opcionalno ručnu aktivaciju ispiranja
 • vodonepropusnog pretinca za bateriju uklj. litijsku bateriju tip 2CR5, 6 V DC
 • električne podizne naprave sa servomotorom potpuno montirane na aktivacijski stalak
 • unaprijed podesive količine velikog ispiranja od 4,5/6/7,5 ili 9 litara
 • aktivacijske šipke i pričvrsnog materijala
 • ključa za programiranje
 • podesive higijenske funkcije
tcb_9240352.tif

Za beskontaktnu aktivaciju ispiranja TECE vodokotlića. Odgovara svim TECE vodokotlićima (ugradbena dubina 13 cm) s aktivacijom sprijeda i visinom aktivacije od oko 1 m.

Sastoji se od:

 • infracrvenog senzora s autofokusom i dva polja prepoznavanja osoba koje stoje ili sjede
 • Aktivacijska tipka od plemenitog čelika za opcionalno ručnu aktivaciju ispiranja
 • mrežni pogon putem vanjskog transformatora 230/12 V (nije dio opsega isporuke)
 • električna podizna naprava sa servo motorom potpuno montirana na aktivacijski stalak
 • unaprijed podesivo puno količinsko ispiranje od 4,5/6/7,5 ili 9 litara
 • aktivacijska šipka i pričvrsni mterijal
 • ključ za programiranje
 • podesiva higijenska funkcija
tcb_9240354.tif
Za gradnju bez prepreka, za daljinsku aktivaciju TECE vodokotlića radiosignalom putem prekidača u rukohvatu. Prikladno za sve TECE vodokotliće (ugradbena dubina 13 cm) s aktivacijom sprijeda. Moguća dodatna ručna aktivacija ispiranja putem aktivacijske tipke za jednokoličinsko ispiranje.

Prikladno za rukohvate s aktivacijom putem radiosignala:
 • HEWI serija LifeSystem rukohvata 802.50.., s nadogradnim setom HEWI 802.50.060R (desno) ili HEWI 802.50.060L (lijevo)
 • HEWI serija 801 rukohvata 801.50.., s nadogradnim setom HEWI 801.50.060
 • HEWI serija 805 rukohvata 805.50.., s nadogradnim setom HEWI 801.50.060
 • KEUCO Plan Care 34903 i 34905 s aktivacijom putem radiosignala


Sastoji se od:
 • nadogradivog radioprijemnika s baterijskim napajanjem
 • električne podizne naprave sa servo motorom kompletno montirane na aktivacijski stalak
 • podesive količine velikog ispiranja od 4,5/6/7,5 ili 9 litara
 • vodonepropusnog pretinca za bateriju za ugradnju u vodokotlić
 • četiri baterije tipa Mono/D/LR20
tcb_9240355.tif
Za gradnju bez prepreka, za daljinsku aktivaciju TECE vodokotlića radiosignalom putem prekidača u rukohvatu.. Odgovara svim TECE vodokotlićima (ugradbena dubina 13 cm) s prednjom aktivacijom. Dodatna ručna aktivacija ispiranja putem aktivacijske tipke za jednokoličinsko ispiranje.

Prikladno za rukohvate s aktivacijom putem radiosignala:
 • HEWI serija LifeSystem rukohvata 802.50.., s nadogradnim kompletom HEWI 802.50.060R (desno) ili HEWI 802.50.060L (lijevo)
 • HEWI serija 801 rukohvata 801.50.., s nadogradnim kompletom HEWI 801.50.060
 • HEWI serija 805 rukohvata 805.50.., s nadogradnim kompletom HEWI 801.50.060
 • KEUCO Plan Care 34903 i 34905 s aktivacijom putem radiosignala


Sastavni dijelovi:
 • nadogradivi radioprijemnik na baterijski pogon
 • električna podizna naprava sa servo motorom potpuno montirana na aktivacijski stalak
 • podesive količine velikog ispiranja od 4,5/6/7,5 ili 9 litara
 • Napajanje strujom putem vanjskog transformatora 230/12 V (transformator nije dio opsega isporuke).
tcb_9240356.tif
Za gradnju bez prepreka, za daljinsku aktivaciju TECE vodokotlića putem elektro-tipke spojene kabelom u rukohvatu ili na zidu. Odgovara svim TECE vodokotlićima (ugradbena dubina 13 cm) s prednjom aktivacijom. Moguća dodatna ručna aktivacija ispiranja putem aktivacijske tipke (nije dio opsega isporuke).

Sastavni dijelovi:
 • nadogradiva podizna naprava na baterijski pogon sa servo motorom, potpuno montirana na aktivacijski stalak
 • podesive količine velikog ispiranja od 4,5/6/7,5 ili 9 litara
 • vodonepropusni pretinac za bateriju uključujući litijevu bateriju tipa 2CR5, 6 V DC
tcb_9240357.tif
Za gradnju bez prepreka, za daljinsku aktivaciju TECE vodokotlića putem elektro-tipke spojene kabelom u rukohvatu ili zidu. Odgovara svim TECE vodokotlićima (ugradbena dubina 13 cm) s prednjom aktivacijom. Moguća dodatna ručna aktivacija ispiranja putem aktivacijske tipke (nije dio opsega isporuke).

Sastavni dijelovi:
 • nadogradiva podizna naprava na baterijski pogon sa servo motorom, potpuno montirana na aktivacijski stalak
 • podesive količine velikog ispiranja od 4,5/6/7,5 ili 9 litara
 • Napajanje strujom putem vanjskog transformatora 230/12 V (transformator nije dio opsega isporuke)
tcb_9810003.tif
Za montažu u standardne podžbukne kutije s ø 60 mm, moguće priključiti do 5 elektronika za pisoar ili 1 elektronika za WC.
Električni priključak: 230 V
Izlaz: 12 V DC
tcb_9810004.tif
tcb_9240360.tif
Nadogradivi prekidač za preklopne rukohvate, prikladno za TECE aktivaciju za WC putem radiosignala.
1 - 9 (9)