TECEsolid

tcb_9242430.tif
Set za finu montažu za TECE kućište tlačnog ispirača U 1;
tlačni ispirač klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541);
namjestiva količina ispiranja od 1, 2 ili 4 litre;
primjenjivo od minimalnog protočnog tlaka od 0,5 bara.

Sastoji se od:
  • kartuše tlačnog ispirača
  • aktivacijske tipke od plemenitog čelika, debljine 6 mm
  • aktivacijske šipke i pričvrsnog materijala

Dimenzije (Š x V x D): 104 x 124 x 6 mm

tcb_9240442.tif
Skriveno pričvršćenje vijcima kao zaštita od krađe aktivacijske tipke TECEsolid, uključujući alat za ugradnju.