TECEsolid

tcb_9242430.tif
Komplet za finu montažu za TECE kućište tlačnog ispirača U 1;
tlačni ispirač klasa 1,5 i 4 (DIN EN 12541);
namjestiva količina ispiranja od 1, 2 ili 4 litre;
primjenjivo od minimalnog protočnog tlaka od 0,5 bara.
Sastavni dijelovi:
  • kartuša tlačnog ispirača
  • aktivacijska tipka od plemenitog čelika, debljine 6 mm
  • aktivacijska šipka i pričvrsni materijal
Dimenzije (Š x V x D): 104 x 124 x 6 mm
tcb_9240442.tif
Skriveno pričvršćenje vijcima kao zaštita od krađe aktivacijske tipke TECEsolid, uključujući alat za ugradnju.