Polityka prywatnosci

Milo nam, ze mozemy goscic Panstwa na naszej stronie internetowej produktdaten.tece.de/web/tece_PL/index.html i ze wykazuja Panstwo zainteresowanie naszym przedsiebiorstwem. Ochrona Panstwa danych osobowych jest dla nas bardzo wazna. Dane osobowe sa informacjami o sytuacjach osobistych lub rzeczowych okreslonej lub mogacej byc zidentyfikowana osoby fizycznej. Naleza do nich np. wlasciwe nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia, ale równiez wszystkie inne dane, dotyczace konkretnej osoby.
Poniewaz dane osobowe podlegaja szczególnej ochronie ustawowej, pobieramy je tylko wówczas, gdy jest to niezbedne do tworzenia naszej strony internetowej i przedstawienia naszych uslug. Ponizej informujemy, jakie dane osobowe pobieramy podczas Panstwa pobytu na naszej stronie internetowej i jak je wykorzystujemy.
Nasza polityka prywatnosci jest zgodna z regulacjami ustawowymi, w szczególnosci z Federalna Ustawa o Ochronie Danych Osobowych (BDSG), Ustawa o Mediach Telekomunikacyjnych (TMG) i Rozporzadzeniem Podstawowym UE o Ochronie Danych (RODO). Bedziemy pobierac, przetwarzac i zapisywac Panstwa dane osobowe wylacznie w celu prawidlowego korzystania z niniejszej strony internetowej i zawartych na niej tresci, jak i w celu opracowania zapytan oraz realizacji zamówien/ umów, i tylko wówczas gdy istnieje ku temu uprawniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f RODO lub gdy istnieje inna okolicznosc zezwalajaca. Tylko w przypadku wczesniejszego udzielenia odrebnej zgody moze nastapic wykorzystanie Panstwa danych do innych celów, dokladnie okreslonych w tej zgodzie, np. do przesylania informacji marketingowych przez newslettera.

1. Odpowiedzialny w rozumieniu Art. 4 Nr 7 RODO

Odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i innych krajowych ustaw o ochronie danych osobowych panstw czlonkowskich, jak i innych przepisów dotyczacych ochrony danych osobowych jest:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

Email: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 25 72 / 9 28 - 192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

2. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych

Claus Wissing
WiR Solutions GmbH, Hansaring 26, 48268 Greven

Email: claus.wissing@wir-solutions.de

3. Udostepnianie strony internetowej i tworzenie plików log files

Kazdorazowo w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej nasz system pobiera automatycznie dane i informacje systemu komputerowego z komputera uzytkownika. W ten sposób pobierane sa nastepujace dane:

Zakres przetwarzania danych

(1) Informacje o rodzaju przegladarki i uzywanej wersji
(2) System operacyjny komputera uzytkownika
(3) Adres IP komputera uzytkownika
(4) Data i godzina odwiedzin
(5) Strony internetowe i zródla (obrazy, dane, pozostale tresci strony internetowej) przegladane na naszej stronie internetowej.
(6) strony internetowe, z których system uzytkownika przekierowal na nasza strone internetowa (Referrer-Tracking)

Te dane sa zapisywane w plikach log files naszego systemu. Zapisywanie tych danych nie odbywa sie w polaczeniu z danymi osobowymi konkretnego uzytkownika, przez co nie nastepuje identyfikacja poszczególnych odwiedzajacych strone internetowa.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uprawniony interes). Nasz uprawniony interes polega na osiagnieciu ponizej opisanych celów.

 • Cel przetwarzania danych

Logowanie sluzy do uzyskania kompatybilnosci naszej strony internetowej dla wszystkich uzytkowników i do zwalczania naduzyc i usuwania zaklócen. Abysmy mogli jak najszybciej reagowac na bledy prezentacji, ataki na nasze systemy IT i/lub problemy w funkcjonowaniu naszej strony internetowej, konieczne jest logowanie danych technicznych komputera uzytkownika Do tego sluza nam dane dla zoptymalizowania strony internetowej i dla calkowitego zapewnienia bezpieczenstwa naszych systemów informatycznych.

 • Czas przechowywania danych

Usuniecie wyzej wymienionych danych technicznych nastepuje w momencie, gdy nie sa one juz potrzebne do zapewnienia kompatybilnosci strony internetowej dla wszystkich uzytkowników, jednak najpózniej po 3 miesiacach od skorzystania z naszej strony internetowej.

 • Mozliwosc zlozenia skargi i usuniecia danych

W celu zlozenia skargi i usuniecia danych stosuje sie postanowienia ogólne dotyczace prawa zaskarzania i roszczen o usuniecie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatnosci ponizej.

4. Szczególne funkcje strony internetowej

Nasza strona oferuje Panstwu rózne funkcje, korzystajac z których pobierane sa , przetwarzane i zapisywane dane osobowe. Ponizej wyjasniamy, co dzieje sie z tymi danymi:

 • Formularz zapisania sie do newslettera:
  • Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane podane podczas zapisywania sie do newslettera.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (domniemana zgoda)

  • Cel przetwarzania danych

Z danych podanych w rejestracji naszego newslettera korzystamy tylko do przesylania naszego newslettera, w którym informujemy o wszystkich naszych uslugach i nowosciach. Po dokonaniu rejestracji przeslemy Panstwu wiadomosc z potwierdzeniem, z linkiem aktywujacym, na który nalezy kliknac, zeby dokonczyc rejestracje do newslettera (Double-Opt-In).

  • Czas przechowywania danych

W kazdym momencie mozna zrezygnowac z otrzymywania newslettera poprzez klikniecie linku rezygnacji, znajdujacego sie w kazdym newsletterze. Natychmiast po rezygnacji usuniemy Panstwa dane. Panstwa dane beda równiez niezwlocznie usuniete w przypadku niedokonczenia procesu rejestracji. Zastrzegamy sobie prawo usuwania danych bez podania przyczyny i bez wczesniejszej lub pózniejszej informacji.

  • Mozliwosc zlozenia skargi i usuniecia danych

W celu zlozenia skargi i usuniecia danych stosuje sie postanowienia ogólne dotyczace prawa zaskarzania i roszczen o usuniecie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatnosci ponizej.

 • Formularz(e) kontaktowy(e):
  • Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane podane w naszych formularzach kontaktowych.

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (domniemana zgoda)

  • Cel przetwarzania danych

Dane pozyskane poprzez formularz kontaktowy (formularze kontaktowe) sluza nam tylko do opracowania konkretnych zapytan przeslanych za pomoca formularz kontaktowego.

  • Czas przechowywania danych

Po opracowaniu zapytania pozyskane dane beda natychmiast usuniete, jesli nie obowiazuje ustawowy okres przechowywania.

  • Mozliwosc zlozenia skargi i usuniecia danych

W celu zlozenia skargi i usuniecia danych stosuje sie postanowienia ogólne dotyczace prawa zaskarzania i roszczen o usuniecie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatnosci ponizej.

5. Automatyczne sprawdzanie wyplacalnosci/ scoring

Jesli rozpoczynamy wczesniejsze swiadczenie, w celu zabezpieczenia naszych uprawnionych interesów zastrzegamy sobie pobranie automatycznej informacji o wyplacalnosci na podstawie rachunku matematyczno-statystycznego z nastepujacych przedsiebiorstw. Od ponizszych uslugodawców otrzymujemy informacje o statystycznym prawdopodobienstwie zaleglosci w platnosciach. Informacja o wyplacalnosci moze zawierac prawdopodobne wartosci (wartosci Score), wyliczane na podstawie uznanego naukowo rachunku matematyczno-statystycznego. Na podstawie wielu danych, jak np. dochody, dane adresowe, zawód, stan cywilny i dotychczasowe dokonywanie platnosci wnioskuje sie o przyszlym ryzyku zaleglosci w platnosciach klienta. Wynik wyrazony jest w formie wartosci platnosci (tzw. score). Tak uzyskane informacje sa podstawa naszej decyzji o uzasadnieniu, przeprowadzeniu lub zakonczeniu stosunku umownego. Jednak mozliwosc wyboru jednej z oferowanych form platnosci nie jest uzalezniona od takich informacji. W celu zlozenia skargi i usuniecia danych stosuje sie postanowienia ogólne dotyczace prawa zaskarzania i roszczen o usuniecie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatnosci ponizej. Poszczególne przedsiebiorstwa:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.:

Podczas zawierania umów i w okreslonych przypadkach dotychczasowych klientów, w których istnieje uzasadniony interes nasza firma sprawdza regularnie ich wyplacalnosc. W tym celu wspólpracujemy z Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de ), od którego otrzymujemy potrzebne do tego dane. Z upowaznienia Verband der Vereine Creditreform e.V. przekazujemy Panstwu z góry nastepujace informacje zgodnie z Art. 14 RODO:
Verband der Vereine Creditreform e.V. jest konsumencka agencja informacyjna. Prowadzi ona bank danych, w którym zapisane sa informacje o wyplacalnosci osób prywatnych. Verband der Vereine Creditreform e.V. wystawia na ich podstawie informacje o wyplacalnosci swoim klientom. Klientami sa na przyklad banki, towarzystwa leasingowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, firmy windykacyjne, firmy wysylkowe, handlu hurtowego i detalicznego jak i inne przedsiebiorstwa swiadczace uslugi. W ramach przepisów ustawowych czesc informacji z banku danych przekazywana jest do innych firmowych banków danych np. do pozyskiwania adresów w celach handlowych. W banku danych Verband der Vereine Creditreform e.V. zapisywane sa w szczególnosci dane osób takie jak: nazwiska, adresy, daty urodzenia, ewent. adresy e-mail, platnosci i udzialy. Celem przetwarzania zapisanych danych jest udzielanie informacji o zdolnosci kredytowej osób, których dotyczy zapytanie. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1F RODO. Informacji o tych danych mozna udzielic tylko wówczas, gdy klient wiarygodnie poswiadczy swój uzasadniony interes w dostepie do tych danych. Jesli dane sa przekazywane do panstw nie bedacych czlonkami UE, nastepuje to na podstawie tzw. „standardowych klauzuli umownych” które mozna znalezc w nastepujacym linku:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE lub poprosic tam o ich przyslanie. Dane sa zapisane tak dlugo, dopóki dostep do nich jest dla Panstwa konieczny do realizacji celu. Z reguly dostep wymaga zapisania przez okres kolejnych trzech lat. Po ich uplynieciu sprawdza sie, czy zapisanie danych jest nadal konieczne. Jesli nie, dane zostaja usuniete dokladnie w dniu uplyniecia trzech lat. W przypadku zalatwienia sprawy dane usuwa sie dokladnie w dniu uplyniecia trzech lat od zalatwienia sprawy. Zgodnie z § 882e niemieckiego kodeksu postepowania cywilnego wpisy do rejestru dluzników usuwa sie dokladnie w dniu uplyniecia trzech lat od dnia zarzadzenia wpisu. Uzasadnionym interesem w rozumieniu art. 6 ust. 1F RODO moga byc: Decyzja o udzieleniu kredytu, zawarcie transakcji, stosunki udzialowe, wierzytelnosc, sprawdzanie wyplacalnosci, umowa ubezpieczenia, informacja o egzekucji. Maja Panstwo prawo do informacji o zapisanych danych dotyczacych Panstwa osoby w stosunku do Verband der Vereine Creditreform e.V. Jesli zapisane dane dotyczace Panstwa osoby sa nieprawdziwe, przysluguje Panstwu roszczenie o korekte lub usuniecie danych. Jesli nie ma mozliwosci natychmiastowego stwierdzenia prawdziwosci lub nieprawdziwosci danych, do momentu wyjasnienia przysluguje Panstwu roszczenie o zablokowanie dostepu do tych danych. Jesli Panstwa dane sa niepelne, mozna zadac ich uzupelnienia. Jesli udzielali Panstwo zgody na przetwarzanie danych zapisanych w Verband der Vereine Creditreform e.V., maja Panstwo prawo do cofniecia tej zgody w kazdym czasie. Cofniecie zgody nie narusza legalnosci przetwarzania Panstwa danych na podstawie udzielonej zgody do momentu dokonania jej cofniecia. Jesli maja Panstwo zastrzezenia, zyczenia lub skargi na ochrone danych, moga sie Panstwo zwrócic w kazdym czasie do inspektora ochrony danych Verband der Vereine Creditreform e.V. Pomoze on szybko i z pelnym zaufaniem we wszystkich kwestiach dotyczacych ochrony danych. Moga Panstwo równiez zlozyc skarge na przetwarzanie danych przez Verband der Vereine Creditreform e.V. do inspektora ochrony danych wlasciwego dla danego kraju zwiazkowego. Dane dotyczace Panstwa osoby zapisane przez Verband der Vereine Creditreform e.V. pochodza z powszechnie dostepnych zródel, od firm windykacyjnych i ich klientów. W celu opisania Panstwa wyplacalnosci Verband der Vereine Creditreform e.V. tworzy model scoringowy do Panstwa danych. Na model scoringowy maja wplyw dane dotyczace wieku i plci, dane adresowe i czesciowo dane dotyczace dotychczasowych platnosci. Te dane wplywaja w róznym stopniu na wynik analizy scoringowej. Klienci Verband der Vereine Creditreform e.V. wykorzystuja modele scoringowe jako pomoc w podejmowaniu wlasnych decyzji kredytowych. Prawo do sprzeciwu: Przetwarzanie danych zapisanych w Verband der Vereine Creditreform e.V. wynika z wymagajacych ochrony prawnej koniecznych powodów wierzycieli i ochrony kredytowej, które sa wazniejsze niz Panstwa interesy, prawa i wolnosci oraz sluzy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczen prawnych. Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Panstwa danych przysluguje Panstwu tylko z powodów wynikajacych ze szczególnej Panstwa sytuacji, która musi byc poswiadczona. Jesli wystepuja takie szczególne powody i sa one poswiadczone, dane nie beda juz przetwarzane. Jesli sprzeciwia sie Panstwo przetwarzaniu Panstwa danych do celów reklamowych i marketingowych, nie beda one dalej przetwarzane do tych celów. Odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr. 7 RODO jest Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de ). We wszystkich kwestiach jestesmy do Panstwa dyspozycji pod nastepujacymi danymi kontaktowymi tel.: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, E-Mail: creditreform@verband.creditreform.de
Wlasciwy inspektor ochrony danych jest do Panstwa dyspozycji pod nastepujacymi danymi kontaktowymi: Verband der Vereine Creditreform e.V., Inspektor ochrony danych, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss,
Datenschutz@verband.creditreform.de .

6. Analiza statystyczna odwiedzin strony internetowej - web tracker

Podczas odwiedzin tej strony internetowej lub pobierania poszczególnych plików z tej strony, pobieramy, przetwarzamy i zapisujemy nastepujace dane: Adres IP, strona internetowa, z której zostaly pobrane pliki, nazwa pliku, data i godzina pobrania, przekazana ilosc danych oraz komunikat o dokonanym pobraniu (tzw. Web log). Te dane dostepu uzywamy wylacznie w bezosobowej formie w celu stalego polepszania naszej oferty internetowej i do celów statystycznych.
Do analizy odwiedzin tej strony internetowej stosujemy tez nastepujace web trackery:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

Na naszej stronie uzywamy Webtracking-Service firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dalej: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing w ramch webtrackingu wykorzystuje pliki Cookies, zapisywane na Panstwa komputerze, umozliwiajace analize wykorzystywania naszej strony internetowej i Panstwa wyszukiwan w internecie (tzw. tracking). Przeprowadzamy taka analize na podstwie serwisu trackingowego Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing, zeby stale polepszac nasza oferte internetowa i zwiekszac jej dyspozycyjnosc. W ramach korzystania z naszej strony internetowej Panstwa dane, w szczególnosci Panstwa adres IP i Panstwa aktywnosci w sieci przekazywane sa do serwera firmy Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing i sa przetwarzane i zapisywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.a RODO. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing posiada wlasny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list ). Jak tylko zostanie osiagniety cel pozyskania danych, nastepuje ich usuniecie. Wiecej informacji na temat obslugi przekazywanych danych w polityce prywatnosci Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (szczególnie Panstwa adresu IP) deaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywujac ustawienie przegladarki„Do Not Track“.

 • Google-Analytics
  • Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie uzywamy Webtracking-Service firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park w 94043 Mountain View, USA (dalej: Google-Analytics). Google-Analytics w ramch webtrackingu wykorzystuje pliki Cookies, zapisywane na Panstwa komputerze, umozliwiajace analize wykorzystywania naszej strony internetowej i Panstwa wyszukiwan w internecie (tzw. tracking). Przeprowadzamy taka analize na podstwie serwisu trackingowego Google-Analytics, zeby stale polepszac nasza oferte internetowa i zwiekszac jej dyspozycyjnosc. W ramach korzystania z naszej strony internetowej Panstwa dane, w szczególnosci Panstwa adres IP i Panstwa aktywnosci w sieci przekazywane sa do serwera firmy Google LLC i sa przetwarzane i zapisywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.
Komisja UE stwierdzila, ze w USA istnieje wlasciwy poziom ochrony danych, jesli firma przetwarzajaca dane podporzadkowala sie umowie US-EU-Privacy-Shield a eksport danych do USA byl zorganizowany w ten dopuszczony sposób. Poprzez aktywacje anonimizacji IP w ramach tracking kodu Google-Analytics tej strony internetowej, Panstwa adres IP jest anonimizowany przez Google-Analytics przed przekazaniem. Ta strona internetowa wykorzystuje kod trackingowy Google-Analytics, który zostaje rozszerzony o operator gat._anonymizeIp(); w celu umozliwienia pobierania tylko anonimowych adresów IP (tzw. IP-Masking).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit.a RODO (zgoda) w ramach rejestracji na Google (zalozenie konta Google i akceptacja widniejacych tam informacji o ochronie danych) lub , jesli nie posiadaja Panstwo konta Google, przez wyrazna zgode po otwarciu naszej strony.

  • Cel przetwarzania danych

Google wykorzystuje te informacje z naszego upowaznienia w celu analizy Panstwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i sporzadzania raportów o aktywnosciach na stronie oraz innych uslugach dla nas zwiazanych z wykorzystaniem strony internetowej lub internetu. Adres IP pozyskany z Panstwa przegladarki przez Google-Analytics nie jest laczony z innymi danymi Google LLC.

  • Czas przechowywania danych

Google zapisuje dane istotne dla uruchomienia web trackingu tak dlugo, jak jest to konieczne w celu spelnienia zamówionych uslug. Pobieranie i zapisywanie danych odbywa sie anonimowo. Jesli sa to dane osobowe, zostaja natychmiast usuniete, jesli nie podlegaja ustawowemu obowiazkowi przechowywania danych. W kazdym przypadku usuniecie danych nastepuje po uplywie obowiazkowego terminu przechowywania danych.

  • Mozliwosc zlozenia skargi i usuniecia danych

Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (szczególnie Panstwa adresu IP) przez Google, deaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywujac ustawienie przegladarki„Do Not Track“. Poza tym moga Panstwo uniemozliwic sciaganie danych pobranych przez Google-Cookie poprzez korzystanie ze strony internetowej (lacznie z Panstwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i instalacje wtyczki Plug-In przegladarki, znajdujacej sie pod nastepujacym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Zasady bezpieczenstwa i ochrony danych Google-Analytics znajduja sie pod http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

 • New Relic

Na naszej stronie uzywamy Webtracking-Service firmy New Relic, Inc., 188 Spear St. Suite 1200, 94105 San Francisco, USA (nachfolgend: New Relic). New Relic w ramch webtrackingu wykorzystuje pliki Cookies, zapisywane na Panstwa komputerze, umozliwiajace analize wykorzystywania naszej strony internetowej i Panstwa wyszukiwan w internecie (tzw. tracking). Przeprowadzamy taka analize na podstwie serwisu trackingowego New Relic, zeby stale polepszac nasza oferte internetowa i zwiekszac jej dyspozycyjnosc. W ramach korzystania z naszej strony internetowej Panstwa dane, w szczególnosci Panstwa adres IP i Panstwa aktywnosci w sieci przekazywane sa do serwera firmy New Relic i sa przetwarzane i zapisywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.a RODO. New Relic posiada wlasny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list ). Jak tylko zostanie osiagniety cel pozyskania danych, nastepuje ich usuniecie. Dalsze informacje dotyczace obslugi przekazanych danych znajda Panstwo w polityce prywatnosci New Relic: https://www.privacyshield.gov/Website-Privacy-Policy . Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (szczególnie Panstwa adresu IP) deaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywujac ustawienie przegladarki„Do Not Track“.

 • Google Tag Manager
  • Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie uzywamy servisu firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Park w 94043 Mountain View, USA (dalej: Google Tag Manager). Google Tag Manager oferuje platforme techniczna w celu polaczonej obslugi innych serwisów i programów web trackingowych za pomoca tzw. „tagów”. W zwiazku z tym Google Tag Manager zapisuje cookies na Panstwa komputerze i analizuje panstwa aktywnosci w sieci (tzw. Tracking) o ile sa zainstalowane webtracking tools przez Google-Tag-Manager. Te wyslane pojedyncze dane wlaczone do tagów Google-Tag-Manager sa laczone, zapisywane i przetwarzane przez Google Tag Manager jako jednolity interfejs uzytkownika. Wszystkie wlaczone „tagi” sa jeszcze raz odrebnie ujete w niniejszej polityce prywatnosci. Blizszye informacje o ochronie danych dotyczacych wlaczonych tools Google Tag Manager znajduja sie w niniejszym akapicie polityki prywatnosci. W ramach korzystania z naszej strony internetowej przy aktywacji laczenia w tagi Google-Tag-Manager, dane, w szczególnosci Panstwa adres IP i Panstwa aktywnosci w sieci przekazywane sa do serwera firmy Google LLC i sa przetwarzane i zapisywane poza obszarem Unii Europejskiej, np. w USA.
Komisja UE stwierdzila, ze w USA istnieje wlasciwy poziom ochrony danych, jesli firma przetwarzajaca dane podporzadkowala sie umowie US-EU-Privacy-Shield a eksport danych do USA byl zorganizowany w ten dopuszczony sposób. Google LLC. odpowiada tym wymogom. W odniesieniu do serwisów internetowych wlaczonych przez Google Tag Manager obowiazuja reguly niniejszego akapitu polityki prywatnosci. Tracking-tools stosowane przez Google Tag Manager, poprzez anonimizacje IP kodu zródlowego gwarantuja, ze adres IP bedzie przed przekazaniem anonimizowany przez Google Tag Manager. Przy czym Google Tag Manager umozliwia pozyskiwanie tylko anonimowych adresów IP (tzw. IP-masking).

  • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit.a RODO (zgoda) w ramach rejestracji na Google (zalozenie konta Google i akceptacja widniejacych tam informacji o ochronie danych) lub , jesli nie posiadaja Panstwo konta Google, przez wyrazna zgode po otwarciu naszej strony.

  • Cel przetwarzania danych

Google wykorzystuje te informacje z naszego upowaznienia w celu analizy Panstwa odwiedzin na naszej stronie internetowej i sporzadzania raportów o aktywnosciach na stronie oraz innych uslugach dla nas zwiazanych z wykorzystaniem strony internetowej lub internetu. Adres IP pozyskany z Panstwa przegladarki przez Google-Analytics nie jest laczony z innymi danymi Google LLC.

  • Czas przechowywania danych

Google zapisuje dane istotne dla uruchomienia web trackingu tak dlugo, jak jest to konieczne w celu spelnienia zamówionych uslug. Pobieranie i zapisywanie danych odbywa sie anonimowo. Jesli sa to dane osobowe, zostaja natychmiast usuniete, jesli nie podlegaja ustawowemu obowiazkowi przechowywania danych. W kazdym przypadku usuniecie danych nastepuje po uplywie obowiazkowego terminu przechowywania danych.

  • Mozliwosc zlozenia skargi i usuniecia danych

Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (szczególnie Panstwa adresu IP) przez Google, deaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ) lub aktywujac ustawienie przegladarki„Do Not Track“. Poza tym moga Panstwo uniemozliwic sciaganie danych pobranych przez Google-Cookie poprzez korzystanie ze strony internetowej (lacznie z Panstwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i instalacje wtyczki Plug-In przegladarki, znajdujacej sie pod nastepujacym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Zasady bezpieczenstwa i ochrony danych Google-Analytics znajduja sie pod http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

7. Wlaczanie zewnetrznych serwisów web i przetwarzanie poza terytorium UE

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy aktywne tresci Java-Script zewnetrznych oferentów, tzw. webservices. Wywolujac nasza strone internetowa, ci zewnetrzni oferenci otrzymuja ewent. Informacje osobowe o Panstwa wizycie na naszej stronie internetowej. Mozliwe jest przy tym ewent. Przetwarzanie danych poza terytorium UE. Mozecie to Panstwo uniemozliwic, instalujac na przegladarce Java-Script-Blocker jak np. Plug-In 'NoScript’ (www.noscript.net ) lub dezaktywujac Java-Script na Panstwa przegladarce. Przez to moga sie pojawic ograniczenia w funkcjonowaniu stron internetowych, które Panstwo odwiedzacie.
Korzystamy z nastepujacych zewnetrznych serwisów web:

 • Doubleclick

Na naszej stronie uzywamy Webservice firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dalej: Doubleclick). Wykorzystujemy te dane, zeby zapewnic pelna funkcjonalnosc naszej strony internetowej. W zwiazku z tym Panstwa przegladarka ewent. Dane osobowe sa przekazywane do Doubleclick. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uzasadniony interes polega na bezblednym funkcjonowaniu strony internetowej. Doubleclick posiada wlasny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list ). Jak tylko zostanie osiagniety cel pozyskania danych, nastepuje ich usuniecie. Dalsze informacje dotyczace obslugi przekazanych danych znajda Panstwo w polityce prywatnosci Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez Doubleclick, dezaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • Google

Na naszej stronie uzywamy Webservice firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dalej: Google) Wykorzystujemy te dane, zeby zapewnic pelna funkcjonalnosc naszej strony internetowej. W zwiazku z tym Panstwa przegladarka ewent. dane osobowe sa przekazywane do Google. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uzasadniony interes polega na bezblednym funkcjonowaniu strony internetowej. Google posiada wlasny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list ). Jak tylko zostanie osiagniety cel pozyskania danych, nastepuje ich usuniecie. Dalsze informacje dotyczace obslugi przekazanych danych znajda Panstwo w polityce prywatnosci Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez Google, dezaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • nr-data.net

Na naszej stronie funkcjonuje webservice firmy New Relic, Inc., 188 Spear Street, 94105 San Francisco, USA (dalej: nr-data.net). Wykorzystujemy te dane, zeby zapewnic pelna funkcjonalnosc naszej strony internetowej. W zwiazku z tym Panstwa przegladarka ewent. dane osobowe sa przekazywane do nr-data.net. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uzasadniony interes polega na bezblednym funkcjonowaniu strony internetowej. nr-data.net posiada wlasny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list ). Jak tylko zostanie osiagniety cel pozyskania danych, nastepuje ich usuniecie. Dalsze informacje dotyczace obslugi przekazanych danych znajda Panstwo w polityce prywatnosci nr-data.net: https://newrelic.com/privacy . Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez nr-data.net, dezaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • pardot.com

Na naszej stronie internetowej funkcjonuje webservice firmy Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300,, 94105 San Francisco, CA (dalej: pardot.com). Wykorzystujemy te dane, zeby zapewnic pelna funkcjonalnosc naszej strony internetowej. W zwiazku z tym Panstwa przegladarka ewent. dane osobowe sa przekazywane do pardot.com. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uzasadniony interes polega na bezblednym funkcjonowaniu strony internetowej. pardot.com posiada wlasny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list ). Jak tylko zostanie osiagniety cel pozyskania danych, nastepuje ich usuniecie. Dalsze informacje dotyczace obslugi przekazanych danych znajda Panstwo w polityce prywatnosci pardot.com: https://www.salesforce.com/company/privacy/ . Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez pardot.com, dezaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • GA Audience

Na naszej stronie uzywamy Webservice firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dalej: GA Audience). Wykorzystujemy te dane, zeby zapewnic pelna funkcjonalnosc naszej strony internetowej. W zwiazku z tym Panstwa przegladarka ewent. dane osobowe sa przekazywane do GA Audience. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO. Uzasadniony interes polega na bezblednym funkcjonowaniu strony internetowej. GA Audience posiada wlasny certyfikat w ramach umowy EU-US-Privacy-Shield (por. https://www.privacyshield.gov/list ). Jak tylko zostanie osiagniety cel pozyskania danych, nastepuje ich usuniecie. Dalsze informacje dotyczace obslugi przekazanych danych znajda Panstwo w polityce prywatnosci GA Audience: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez GA Audience, dezaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

 • website-check.de

Na nasyej stronie internetowej funkcjonuje webservice firmy Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 w 66111 Saarbrücken, DE (dalej: website-check.de). Wykorzystujemy te dane, zeby zapewnic pelna funkcjonalnosc naszej strony internetowej. W zwiazku z tym Panstwa przegladarka ewent. dane osobowe sa przekazywane do website-check.de. Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.f RODO (uprawnionz interes). Uzasadniony interes polega na bezblednym funkcjonowaniu strony internetowej. Jak tylko zostanie osiagniety cel pozyskania danych, nastepuje ich usuniecie. Dalsze informacje dotyczace obslugi przekazanych danych znajda Panstwo w polityce prywatnosci website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Moga Panstwo uniemozliwic pobieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez website-check.de, dezaktywujac wykonanie script-codu na swojej przegladarce, instalujac na swojej przegladarce script-blocker (znajdziecie go Panstwo np. www.noscript.net lub www.ghostery.com ).

8. Informacja dotyczaca stosowania cookies

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy cookies na róznych stronach w celu umozliwienia okreslonych funkcji naszej strony. W przypadku „cookies” chodzi o male pliki tekstowe, które Panstwa przegladarka umieszcza na komputerze. Te pliki tekstowe zawieraja charakterystyczna kolejnosc znaków, umozliwiajaca jednoznaczna identyfikacje przegladarki podczas kolejnego wejscia na nasza strone. Procedura umieszczania pliku cookie jest zwana takze „sadzeniem cookie”.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust.1 lit. f RODO. (Uprawniony interes). Nasz uprawniony interes polega na utrzymaniu pelnej funkcjonalnosci naszej strony internetowej, wzroscie operatywnosci oraz umozliwieniu zindywidualizowanych kontaktów z klientami. Identyfikacja poszczególnych osób odwiedzajacych strone za pomoca technologii cookies jest mozliwa tylko wtedy, gdy odwiedzajacy udzielil wczesniej odrebnej zgody, przekazujac swoje dane osobowe.

 • Cel przetwarzania danych

Pliki Cookies sa umieszczane na naszej stronie internetowej w celu uzyskania pelnej funkcjonalnosci strony i polepszenia operatywnosci. Poza tym technologia cookies pozwala nam rozpoznac poszczególnych odwiedzajacych przez pseudonimy, np. indywidualne, dowolne ID, dzieki czemu mozemy zaoferowac bardziej zindywidualizowane uslugi.

 • Czas przechowywania danych

Zapisanie naszych cookies trwa do usuniecia na Panstwa przegladarce lub, jesli chodzi o cookies sezonowe, do momentu zakonczenia sezonu.

 • Mozliwosc zlozenia skargi i usuniecia danych

Moga Panstwo sami tak skonfigurowac swoja przegladarke, zeby uniemozliwic w ogóle umieszczanie cookies, byc pytanym od przypadku do przypadku o pozwolenie na umieszczanie cookies: lub pliki cookies ogólnie zaakceptowac. Cookies moga byc umieszczane dla róznych celów, np. w celu rozpoznania, ze Panstwa komputer juz mial kontakt z nasza oferta (cookies dlugoterminowe) lub w celu zapisania ostatnio przegladanej oferty (cookies tymczasowe). Wykorzystujemy cookie, zeby podniesc Panstwa komfort uzytkowania. Aby skorzystac z naszych komfortowych funkcji, zalecamy akceptacje plików cookie na naszej stronie internetowej. Poza tym w celu zlozenia skargi i usuniecia danych stosuje sie postanowienia ogólne dotyczace prawa zaskarzania i roszczen o usuniecie danych osobowych opisane w niniejszej polityce prywatnosci ponizej.

9. Bezpieczenstwo i ochrona danych, komunikacja przez e-mail

Panstwa dane osobowe sa chronione w taki sposób srodkami technicznymi i organizacyjnymi podczas pobierania, zapisywania i przetwarzania, ze nie sa one dostepne dla osób trzecich. Niekodowana komunikacja przez e-mail nie zapewnia pelnego bezpieczenstwa danych podczas przekazywania do naszego systemu IT, dlatego w przypadku informacji o duzej poufnosci zalecamy komunikacje kodowana lub droge pocztowa.

10. Automatyczna archiwizacja e/maili

 • Zakres przetwarzania danych osobowych

Informujemy, ze nasz system poczty elektronicznej dysponuje automatycznym systemem archiwizacji. Wszystkie wiadomosci przychodzace i wychodzace sa zabezpieczone przed modyfikacja i archiwizowane elektronicznie.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uprawniony interes). Nasz uprawniony interes polega na przestrzeganiu zalozen prawnopodatkowych i prawnohandlowych (np. §§ 146, 147 niemieckiej ordynacji podatkowej).

 • Cel przetwarzania danych

Cel archiwizacji polega na przestrzeganiu zalozen prawnopodatkowych i prawnohandlowych (np. §§ 146, 147 niemieckiej ordynacji podatkowej).

 • Czas przechowywania danych

Zapisywanie naszej komunikacji poczta elektroniczna trwa do uplywu terminu prawnopodatkowego i prawnohandlowego obowiazku przechowywania. Okres przechowywania moze wynosic do 10 lat.

 • Mozliwosc zlozenia skargi i usuniecia danych

W przypadku pytan dotyczacych naszego systemu archiwizacji prosze sie zwracac do naszego inspektora ochrony danych osobowych. Poza tym informujemy, ze uwzgledniamy wylacznie dokumenty rekrutacyjne w formie PDF. Pakowane pliki (WinZip, WinRAR, itd.) sa filtrowane przez nasz system bezpieczenstwa i nie sa dostarczane. Listy motywacyjne w formie pliku Word i innych formatów nie sa przez nas uwzgledniane i sa usuwane bez czytania. Prosze pamietac, ze niekodowane dokumenty rekrutacyjne przyslane poczta elektroniczna ewent. moga byc otwierane przez osoby trzecie przed dotarciem do naszego systemu IT. Wnioskujemy, ze na niekodowane wiadomosci rekrutacyjne mozemy odpowiadac takze w formie niekodowanej. Jesli Panstwo sobie tego nie zycza, prosze o umieszczenie takiej informacji w tresci maila.

11. Odwolanie zgody - informacje o danych oraz prosby o zmiany, usuniecie & zablokowanie danych

Zgodnie z federalna ustawa o ochronie danych maja Panstwo prawo do bezplatnej informacji o Panstwa zapisanych danych, jak i ewent. prawo do korekty, zablokowania lub usuniecia tych danych. Panstwa dane zostana usuniete, jesli nie jest to sprzeczne z przepisami ustawowymi. W kazdym momencie moga Panstwo odwolac udzielona nam zgode na wykorzystywanie Panstwa danych osobowych. Prosby o informacje, usuniecie i korekte Panstwa danych jak i Panstwa sugestie mozna w kazdym czasie wysylac na adres:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

Email: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 25 72 / 9 28 - 192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

12. Prawo do przekazywania danych

Moga Panstwo roscic od nas przekazanie Panstwu udostepnionych nam danych dotyczacych Panstwa osoby w strukturalnym, powszechnie stosowanym, czytelnym maszynowo formacie. Poza tym moga Panstwo od nas zadac niezwlocznego przekazania tych danych osobie trzeciej na Panstwa pierwsze polecenie, o ile przetwarzanie oparte jest na zgodzie na podst. art. 6 ust. 1 lit.a RODO lub art. 9 ust. 2 lit.a RODO lub na umowie zgodnej z art. 6 ust.1 lit.b RODO a przetwarzanie przez nas nastepuje w ramach automatycznego przetwarzania danych.
Przy wykonywaniu tego prawa przekazywania danych przysluguje Panstwu takze prawo ubiegania sie o to, zeby dotyczace Panstwa dane osobowe zostaly przekazane bezposrednio od jednego odpowiedzialnego do innego, o ile jest to mozliwe technicznie. Nie moga byc przy tym naruszane prawa i wolnosci innych osób.
Prawo do przekazywania danych nie obowiazuje w stosunku do przetwarzania danych osobowych, które sa konieczne dla powierzenia zadania lezacego w interesie publicznym lub wykonywania wladzy publicznej, która zostala przekazana osobie odpowiedzialnej.

13. Prawo do zazalenia do organu nadzorujacego zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO

Jesli Panstwo podejrzewaja, ze Panstwa dane sa przetwarzane na naszej stronie niezgodnie z prawem, moga Panstwo oczywiscie w kazdym czasie zainicjowac wyjasnienie sadowe tego problemu. Niezaleznie od tego, maja Panstwo mozliwosc zwrócic sie do organu nadzorujacego. W panstwie czlonkowskim UE przysluguje Panstwu prawo do zazalenia w Panstwa miejscu pobytu, miejscu pracy i/lub miejscu domniemanego naruszenia prawa, tzn. moga sie Panstwo wybrac organ nadzorujacy, do którego chca sie Panstwo zwrócic w ww.miejscach. Organ nadzorujacy, do którego skierowano zazalenie, poinformuje Panstwa o stanie i wynikach Panstwa podania, lacznie z mozliwoscia sadowego srodka zaskarzania zgodnie z art. 78 RODO

Sporzadzona przez:
© IT-Recht-Kanzlei DURY –
www.dury.de
© Website-Check GmbH –
www.website-check.de

Wymagane pliki cookies

imię funkcja ważność
JSESSIONID Służy do identyfikowania bieżących sesji Do końca sesji
COOKIE_PREFERENCES Służy do przechowywania wybranych ustawień plików cookie 30 dni

Funkcjonalne pliki cookies

imię funkcja ważność
locale Służy do przechowywania wybranych ustawień regionalnych 30 dni

Śledzące pliki cookies

imię funkcja ważność
_pk_id Used to store a few details about the user such as the unique visitor ID 13 miesiące
_pk_ref Used to store the attribution information, the referrer initially used to visit the website 6 miesiące
_pk_ses Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minuty
_pk_cvar Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minuty
_pk_hsr Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minuty
_ga Służy do rozróżniania użytkowników 2 lat
_gid Służy do rozróżniania użytkowników 24 godziny
_gat Służy do ograniczenia częstotliwości żądania 1 minuty
_gac_<property-id> Zawiera informacje związane z kampanią dla użytkownika 90 dni
AMP_TOKEN Zawiera token, którego można użyć do odzyskania identyfikatora klienta z serwisu AMP Client ID 1 lat

Opcje