Declarație de confidențialitate

Ne bucurăm de vizita dumneavoastră pe pagina noastră de internet produktdaten.tece.de/web/tece_RO/index.html și de interesul pe care îl manifestați pentru compania noastră. Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare majoră pentru noi. Datele cu caracter personal sunt informații privind circumstanțele personale sau materiale ale unei persoane fizice identificate sau identificabile. Acestea includ, de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon și data nașterii, dar și alte date care pot fi asociate unei persoane identificabile.
Deoarece datele cu caracter personal beneficiază de o protecție juridică deosebită, colectăm aceste date doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura disponibilitatea paginii noastre de internet și pentru a ne furniza serviciile. În continuare, vă prezentăm informațiile cu caracter personal pe care le colectăm în timpul vizitei dumneavoastră pe pagina noastră de internet și modul în care acestea sunt utilizate.
Practicile noastre în materie de protecția datelor respectă prevederile legale, în special cele incluse în legea federală privind protecția datelor cu caracter personal (BDSG), legea germană privind telemedia (TMG) și regulamentul general al UE privind protecția datelor (DSGVO). Vom colecta, prelucra și stoca datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în măsura în care acest lucru este necesar pentru asigurarea disponibilității acestei pagini de internet și pentru furnizarea conținutului și serviciilor noastre, precum și pentru prelucrarea cererilor, respectiv pentru efectuarea unor comenzi / contracte, iar aceasta numai în măsura în care există un interes legitim în acest sens, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) paragraful (1) litera (f) al DSGVO. Datele dumneavoastră vor fi folosite în scopuri extinse, definite în mod clar în formularul de consimțământ, cum ar fi transmiterea informațiilor cu caracter publicitar prin intermediul newsletter-ului, numai dacă v-ați dat separat consimțământul în prealabil.

1. Responsabilul în conformitate cu articolul 4 numărul (7) al DSGVO

În conformitate cu DSGVO și alte legi naționale ale statelor membre privind protecția datelor, precum și alte norme legale de protecție a datelor, responsabilul este:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

E-mail: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 25 72 / 9 28-192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

2. Numele și adresa responsabilului pentru protecția datelor

Claus Wissing
WiR Solutions GmbH, Hansaring 26, 48268 Greven

E-mail: claus.wissing@wir-solutions.de

3. Asigurarea disponibilității site-ului web și generarea fișierelor-jurnal

La fiecare accesare a paginii noastre de internet, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul calculatorului care accesează pagina. Următoarele date sunt colectate în timpul acestui proces:

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor

(1) Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată
(2) Sistemul de operare al dispozitivului care accesează pagina
(3) Adresa IP a dispozitivului care accesează pagina
(4) Data și ora accesării
(5) Paginile web și resursele (imagini, fișiere, alte informații de pe site) care au fost accesate pe site-ul nostru.
(6) Paginile web de pe care sistemul utilizatorului a ajuns la pagina noastră de internet (referrer tracking)

Aceste date sunt stocate în fișierele-jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu datele cu caracter personal ale unui utilizator concret, drept urmare nu are loc o identificare a vizitatorilor individuali ai paginii.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO (interes legitim). Interesul legitim constă în asigurarea atingerii scopului descris în continuare.

 • Scopul prelucrării datelor

Stocarea datelor în fișierele-jurnal are loc pentru a menține compatibilitatea paginii noastre de internet în cazul tuturor utilizatorilor, pe cât posibil, precum și pentru a lua măsuri anti-abuz și de remediere a defecțiunilor. În acest scop, este necesară stocarea datelor tehnice ale calculatorului care accesează pagina pentru a putea reacționa cât mai repede la erori de reprezentare, atacuri la sistemele noastre IT și/sau erori de funcționalitate a paginii noastre de internet. În plus, aceste date servesc la optimizarea site-ului web și la asigurarea generală a securității sistemelor noastre informatice.

 • Durata stocării

Datele mai sus menționate sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru asigurarea compatibilității paginii de internet în cazul tuturor vizitatorilor, însă nu mai târziu de 3 luni de la accesarea paginii noastre de internet.

 • Posibilitatea de opoziție și eliminare

Posibilitățile de opoziție și eliminare respectă dispozițiile generale privind dreptul de opoziție și dreptul de anulare în vederea protecției datelor, descrise în cele ce urmează în această declarație de confidențialitate.

4. Funcții speciale ale paginii de internet

Pagina noastră vă oferă diverse funcții, la utilizarea cărora colectăm, prelucrăm și stocăm date cu caracter personal. În continuare vă explicăm ce se întâmplă cu aceste date:

 • Formular pentru abonarea la newsletter:
  • Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele pe care le introduceți în formularul de abonare la newsletter.

  • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) al DSGVO (consimțământ implicit)

  • Scopul prelucrării datelor

Datele înregistrate în fereastra de abonare la newsletter sunt utilizate exclusiv pentru transmiterea newsletter-ului, având scopul de a vă informa cu privire la serviciile și noutățile noastre. După abonare, vă trimitem un e-mail de confirmare care conține link-ul care trebuie accesat pentru a vă dezabona de la newsletter-ul nostru (Double-Opt-In).

  • Durata stocării

Puteți să anulați oricând transmiterea newsletter-ului prin accesarea link-ului de dezabonare care este inclus și în newsletter. Datele dumneavoastră sunt șterse imediat după dezabonare. În cazul unei abonări nefinalizate, datele dumneavostră sunt de asemenea șterse imediat. Ne rezervăm dreptul de a șterge aceste date fără a specifica motivele și fără o informare prealabilă sau ulterioară.

  • Posibilitatea de opoziție și eliminare

Posibilitățile de opoziție și eliminare respectă dispozițiile generale privind dreptul de opoziție și dreptul de anulare în vederea protecției datelor, descrise în cele ce urmează în această declarație de confidențialitate.

 • Formular(e) de contact:
  • Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele pe care le introduceți în formularele noastre de contact.

  • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) al DSGVO (consimțământ implicit)

  • Scopul prelucrării datelor

Datele înregistrate prin intermediul formularului, respectiv formularelor noastre de contact sunt utilizate numai pentru procesarea solicitării concrete de contact, primite prin intermediul formularului de contact.

  • Durata stocării

Datele colectate sunt șterse imediat după procesarea solicitării dumneavoastră, cu excepția cazului în care există perioade de stocare stipulate prin lege.

  • Posibilitatea de opoziție și eliminare

Posibilitățile de opoziție și eliminare respectă dispozițiile generale privind dreptul de opoziție și dreptul de anulare în vederea protecției datelor, descrise în cele ce urmează în această declarație de confidențialitate.

5. Evaluarea automată a bonității / acordarea unui scor

Dacă livrăm produse înainte de efectuarea plății, în vederea protejării intereselor noastre legitime, ne rezervăm dreptul de a solicita de la compania/companiile următoare o evaluare automată a bonității pe baza unei proceduri matematice și statistice. Primim de la furnizorii de servicii menționați în cele ce urmează informații cu privire la probabilitatea statistică a unei situații de neplată. Evaluarea bonității poate include valori de probabilitate (valori-scor), care sunt calculate pe baza unor proceduri matematice și statistice recunoscute științific. Astfel, prin intermediul mai multor atribute, precum venit, informații referitoare la adresă, meserie, starea civilă și comportamentul anterior în privința efectuării plăților, se decide riscul de neplată pe care îl prezintă clientul. Rezultatul este exprimat sub forma unei valori de plată (așa-numitul scor). Informațiile primite pe această cale stau la baza deciziei de a justifica, stabili sau înceta o relație contractuală. Posibilitatea de a selecta una dintre metodele de plată puse la dispoziție nu depinde însă de aceste informații. Posibilitățile de opoziție și eliminare respectă dispozițiile generale privind dreptul de opoziție și dreptul de anulare în vederea protecției datelor, descrise în cele ce urmează în această declarație de confidențialitate. În detaliu:

 • Verband der Vereine Creditreform e.V.:

Compania noastră verifică la intervale regulate chiar și bonitatea clienților existenți, atât la încheierea contractelor, cât și în anumite cazuri când există un interes legitim. În acest scop, colaborăm cu Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de), care ne furnizează datele necesare. În numele Federației agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., vă comunicăm în prealabil următoarele informații conform articolului 14 al UE-DSGVO:
Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., este o agenție de credite pentru consumatori. Ea operează o bază de date în care sunt stocate informații privind bonitatea persoanelor private. Pe baza acesteia, Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., emite evaluări de bonitate pentru clienții săi. Printre clienți se numără, de exemplu, instituții de credit, companii de leasing, companii de asigurări, companii de telecomunicații, companii pentru recuperea datoriilor, firme de transport și firme din domeniul vânzării cu amănuntul și cu ridicata, precum și alte companii care furnizează bunuri sau servicii. În cadrul reglementărilor legale, o parte din datele existente în baza de date sunt folosite și pentru alimentarea altor baze de date ale firmelor, printre altele pentru utilizarea în scopuri comerciale a adresei. În baza de date a Federației agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., sunt stocate în special date referitoare la numele, adresa, data nașterii, dacă este cazul adresa de e-mail, comportamentul de efectuare a plăților și interesele de participare ale persoanelor. Prelucrarea datelor stocate are ca scop transmiterea informațiilor cu privire la solvabilitatea persoanei în cauză. Temeiul juridic pentru prelucrare este reprezentat de articolul 6 alineatul (1f) al UE-DSGVO. Transmiterea de evaluări privind aceste date este permisă numai în cazul în care clientul poate face dovada unui interes legitim de a cunoaște aceste informații. Dacă datele sunt transmise către state care nu sunt membre UE, acest transfer se face pe baza așa-numitelor „clauze contractuale tip“; puteți vizualiza sau vă puteți trimite o copie a acestor clauze accesând link-ul următor:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE. Datele sunt stocate cât timp cunoașterea lor este necesară pentru îndeplinirea scopului în care au fost stocate. În general, cunoașterea datelor este necesară pe durata unei perioade inițiale de stocare de trei ani. După expirarea acestei perioade, se verifică dacă stocarea datelor este în continuare necesară și, în caz contrar, datele sunt șterse exact în aceeași zi. În cazul în care o situație este rezolvată, datele sunt șterse exact în ziua în care se împlinesc trei ani de la rezolvarea situației. Conform articolului 882e al ZPO, înregistrările în lista debitorilor sunt șterse exact în ziua în care expiră trei ani de la înregistrare. Interese legitime conform articolului 6 alineatul (1f) al UE-DSGVO pot fi: decizia de acordare a unui credit, inițierea tranzacțiilor comerciale, interesele de participare, creanța, evaluarea bonității, contractul de asigurare, informații cu privire la executarea silită. Aveți dreptul de a solicita de la Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., informații despre datele referitoare la persoana dumneavoastră stocate în baza lor de date. Dacă datele stocate sunt incorecte, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora. În cazul în care corectitudinea datelor nu poate fi stabilită imediat, aveți dreptul de a solicita blocarea datelor respective până la clarificare. Dacă datele dumneavoastră sunt incomplete, puteți cere completarea acestora. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor stocate de Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., aveți dreptul să vă retrageți oricând acest consimțământ. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră în baza consimțământului până la momentul unei eventuale retrageri a consimțământului nu este afectată de retragerea consimțământului. Dacă aveți obiecții, solicitări sau reclamații cu privire la protecția datelor, puteți să vă adresați oricând responsabilului pentru protecția datelor de la Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg. Acesta vă va oferi răspunsuri rapide și de încredere la toate întrebările pe care le aveți cu privire la protecția datelor. Puteți, de asemenea, să înaintați o plângere referitoare la prelucrarea datelor de Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., către autoritatea responsabilă de protecția datelor din regiunea dumneavoastră. Datele referitoare la persoana dumneavoastră stocate de către Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., provin din surse accesibile publicului, de la agențiile pentru colectarea datoriilor și de la clienții acestora. Pentru a vă defini bonitatea, Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., generează o valoare-scor pentru datele dumneavoastră. În valoarea-scor sunt incluse date referitoare la vârstă, sex și adresă, precum și date parțiale privind experiența de plată. Aceste date au o pondere diferită în calcularea valorii-scor. Clienții Federației agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., folosesc valorile-scor ca ajutor în luarea deciziilor de acordare a creditelor. Drept de opoziție: Prelucrarea datelor stocate de către Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., are loc din motive întemeiate și legitime privind protecția creditelor și creditorilor, care prevalează în mod regulat asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau servește la constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție. Puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră doar din motive care rezultă dintr-o situație excepțională aplicabilă în cazul dumnevoastră și care trebuie dovedite. Dacă faceți dovada unor astfel de motive excepționale, datele nu mai sunt prelucrate. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare și de marketing, datele nu mai sunt prelucrate în aceste scopuri. Responsabilă conform articolului 4 nr. 7 al UE-DSGVO este Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss (www.creditreform.de). Puteți să ne adresați orice întrebări utilizând următoarele date de contact Tel.: +49 2131 109-0, +49 2131 109-8000, E-mail: creditreform@verband.creditreform.de
Puteți să contactați responsabilul pentru protecția datelor utilizând următoarele date de contact: Federația agențiilor de informare privind creditele, asoc. înreg., responsabilul pentru protecția datelor, Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss,
Datenschutz@verband.creditreform.de .

6. Evaluarea statistică a accesărilor acestei pagini de internet – webtracker

La accesarea acestei pagini de internet sau a fișierelor individuale ale paginii de internet, colectăm, prelucrăm și stocăm următoarele date: adresa IP, site-ul web de pe care a fost accesat fișierul, numele fișierului, data și ora accesării, volumul de date transmis și mesajul care indică o accesare reușită (așa-numitul Web-Log). Utilizăm aceste date doar în formă nepersonalizată, pentru îmbunătățirea continuă a site-ului nostru și în scopuri statistice.
Pentru evaluarea accesărilor acestei pagini de internet, utilizăm următoarele servicii de webtracking:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing (Google Servicii GoogleAd / Google Conversie Cuvinte-Cheie / Google Remarketing Dinamic)

Pe site-ul nostru utilizăm un serviciu de webtracking al companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, SUA (denumit în continuare: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing (Google Servicii GoogleAd / Google Conversie Cuvinte-Cheie / Google Remarketing Dinamic)). În cadrul procesului de webtracking, Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing (Google Servicii GoogleAd / Google Conversie Cuvinte-Cheie / Google Remarketing Dinamic) folosește cookies, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și facilitează analiza utilizării site-ului nostru web și a comportamentului dumneavoastră de navigare (așa-numitul tracking). Executăm această analiză pe baza serviciului de tracking al Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing (Google Servicii GoogleAd / Google Conversie Cuvinte-Cheie / Google Remarketing Dinamic) pentru a ne optimiza permanent site-ul și pentru a-l face cât mai accesibil. În cadrul utilizării site-ului nostru web, date precum adresa IP și activitățile dumneavoastră ca utilizator sunt transmise către serverul companiei Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing (Google Servicii GoogleAd / Google Conversie Cuvinte-Cheie / Google Remarketing Dinamic) și sunt prelucrate și stocate în afara Uniunii Europene, de exemplu în SUA. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (a) al DSGVO. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing (Google Servicii GoogleAd / Google Conversie Cuvinte-Cheie / Google Remarketing Dinamic) și-a declarat aderarea la Scutul de confidențialitate UE-SUA (vezihttps://www.privacyshield.gov/list). Datele sunt șterse imediat ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor transmise pot fi găsite în declarația de confidențialitate a Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing (Google Servicii GoogleAd / Google Conversie Cuvinte-Cheie / Google Remarketing Dinamic): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Puteți împiedica înregistrarea și transferul datelor cu caracter personal (în special adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră, prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com) sau prin activarea setării „Do Not Track“ din browserul dumneavoastră.

 • Google-Analytics (Program de analiză Google)
  • Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Pe site-ul nostru utilizăm serviciul de webtracking al companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, SUA (denumit în continuare: Google-Analytics (Program de analiză Google)). În cadrul procesului de webtracking, Google-Analytics (Programul de analiză Google) folosește cookies, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și facilitează analiza utilizării site-ului nostru web și a comportamentului dumneavoastră de navigare (așa-numitul tracking). Executăm această analiză pe baza serviciului de tracking al Google-Analytics (Programului de analiză Google) pentru a ne optimiza permanent site-ul și pentru a-l face cât mai accesibil. În cadrul utilizării site-ului nostru web, date precum adresa IP și activitățile dumneavoastră ca utilizator sunt transmise către serverul companiei Google LLC și sunt prelucrate și stocate în afara Uniunii Europene, de exemplu în SUA.
Comisia UE a constatat că în SUA se poate asigura un nivel adecvat de protecție a datelor, în cazul în care compania care prelucrează datele a aderat la principiile Scutului de confidențialitate SUA-UE și exportul datelor către SUA s-a realizat în conformitate cu dispozițiile acestuia. Prin activarea anonimizării IP-ului din cadrul codului de tracking al Google-Analytics (Programului de analiză Google) de pe această pagină de internet, adresa dumneavoastră IP este anonimizată de către Google-Analytics (Programul de analiză Google) înainte de transmitere. Acest site web utilizează un cod de tracking Google-Analytics (Program de analiză Google), care a fost extins pentru a include operatorul gat._anonymizeIp();, ceea ce permite doar colectarea anonimă a adreselor IP (așa-numitul IP-masking).

  • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) al DSGVO (consimțământ), fie în cadrul înregistrării la Google (deschiderea unui cont Google sau acceptarea declarației de confidențialitate implementate acolo), fie prin consimțământ explicit la accesarea site-ului nostru, în cazul în care nu v-ați înregistrat la Google.

  • Scopul prelucrării datelor

În cadrul contractului nostru, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua vizita dumneavoastră pe această pagină de internet, pentru a alcătui rapoarte despre activitățile de pe site-ul web și pentru a ne furniza alte servicii corelate cu utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în cadrul Google-Analytics (Programului de analiză Google) nu este compilată cu alte date ale Google LLC.

  • Durata stocării

Google stochează datele relevante pentru asigurarea webtracking-ului atât timp cât este necesar pentru a efectua serviciul web contractat. Colectarea și stocarea datelor se face în mod anonim. Dacă totuși există date cu caracter personal, acestea vor fi șterse imediat, înafara cazului în care datele sunt supuse unor obligații de stocare stipulate prin lege. În orice caz, datele sunt șterse când obligația de stocare expiră.

  • Posibilitatea de opoziție și eliminare

Puteți împiedica înregistrarea și transferul datelor cu caracter personal către Google (în special adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră, prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com) sau prin activarea setării „Do Not Track“ din browserul dumneavoastră. În plus, puteți împiedica înregistrarea datelor referitoare la utilizarea site-ului web generate prin intermediul cookie-ului Google (inclusiv adresa dumneavoastră IP) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea unui browser-plug-in de la adresa (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) și instalarea acestuia. Principiile de securitate și protecția datelor ale Google-Analytics (Programului de analiză Google) pot fi găsite la adresa http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

 • New Relic

Pe site-ul nostru utilizăm un serviciu de webtracking al companiei New Relic, Inc., 188 Spear St. Suite 1200, 94105 San Francisco, SUA (denumit în continuare: New Relic). În cadrul procesului de webtracking, New Relic folosește cookies, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră și facilitează analiza utilizării site-ului nostru web și a comportamentului dumneavoastră de navigare (așa-numitul tracking). Executăm această analiză pe baza serviciului de tracking al New Relic pentru a ne optimiza permanent site-ul și pentru a-l face cât mai accesibil. În cadrul utilizării site-ului nostru web, date precum adresa IP și activitățile dumneavoastră ca utilizator sunt transmise către serverul companiei New Relic și sunt prelucrate și stocate în afara Uniunii Europene, de exemplu în SUA. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (a) al DSGVO. New Relic și-a declarat aderarea la Scutul de confidențialitate UE-SUA (vezihttps://www.privacyshield.gov/list). Datele sunt șterse imediat ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor transmise pot fi găsite în declarația de confidențialitate a New Relic: https://www.privacyshield.gov/Website-Privacy-Policy . Puteți împiedica înregistrarea și transferul datelor cu caracter personal (în special adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră, prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com) sau prin activarea setării „Do Not Track“ din browserul dumneavoastră.

 • Google Tag Manager (Program Google pentru gestiunea tag-urilor)
  • Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Pe site-ul nostru utilizăm serviciul companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, SUA (denumit în continuare: Google Tag Manager (Program Google pentru gestiunea tag-urilor)). Google Tag Manager (Programul Google pentru gestiunea tag-urilor) oferă o platformă tehnică pentru executarea altor servicii web și programe de webtracking prin intermediul așa-numitelor „tag-uri“ și pentru a le putea comanda în mod grupat. În acest context, Google Tag Manager (Programul Google pentru gestiunea tag-urilor) stochează cookies pe calculatorul dumneavoastră și, în cazul în care instrumentele de webtracking sunt executate prin intermediul Google-Tag-Manager (Programului Google pentru gestiunea tag-urilor), vă analizează comportamentul de navigare (așa-numitul „tracking“). Aceste date transmise de către tag-uri individuale integrate în Google-Tag-Manager (Programul Google pentru gestiunea tag-urilor) sunt compilate, stocate și prelucrate de către Google Tag Manager (Programul Google pentru gestiunea tag-urilor) sub o interfață unitară cu utilizatorul. Toate „tag-urile“ integrate sunt enumerate încă o dată separat în această declarație de confidențialitate. Informații mai detaliate cu privire la protecția datelor pentru instrumentele integrate în Google Tag Manager (Programul Google pentru gestiunea tag-urilor) pot fi găsite în capitolul corespunzător al acestei declarații de confidențialitate. În cadrul utilizării site-ului nostru web cu integrare activă a tag-urilor de către Google-Tag-Manager (Program Google pentru gestiunea tag-urilor), date precum adresa IP și activitățile dumneavoastră ca utilizator sunt transmise către serverul companiei Google LLC și sunt prelucrate și stocate în afara Uniunii Europene, de exemplu în SUA.
Comisia UE a constatat că în SUA se poate asigura un nivel adecvat de protecție a datelor, în cazul în care compania care prelucrează datele a aderat la principiile Scutului de confidențialitate SUA-UE și exportul datelor către SUA s-a realizat în conformitate cu dispozițiile acestuia. Acest lucru este valabil pentru Google LLC. În ceea ce privește serviciile web integrate prin intermediul Google Tag Manager, se aplică dispozițiile din capitolul corespunzător al acestei declarații de confidențialitate. Instrumentele de tracking utilizate în Google Tag Manager asigură prin anonimizarea IP-ului codului sursă că adresa IP este anonimizată de către Google Tag Manage (Programul Google pentru gestiunea tag-urilor)r înainte de transmitere. Astfel, Google Tag Manager (Programul Google pentru gestiunea tag-urilor) poate înregistra adresele IP doar în mod anonim (așa-numitul IP-masking).

  • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (a) al DSGVO (consimțământ), fie în cadrul înregistrării la Google (deschiderea unui cont Google sau acceptarea declarației de confidențialitate implementate acolo), fie prin consimțământ explicit la accesarea site-ului nostru, în cazul în care nu v-ați înregistrat la Google.

  • Scopul prelucrării datelor

În cadrul contractului nostru, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua vizita dumneavoastră pe această pagină de internet, pentru a alcătui rapoarte despre activitățile de pe site-ul web și pentru a ne furniza alte servicii corelate cu utilizarea site-ului web și a internetului. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră în cadrul Google-Analytics (Programului de analiză Google) nu este compilată cu alte date ale Google LLC.

  • Durata stocării

Google stochează datele relevante pentru asigurarea webtracking-ului atât timp cât este necesar pentru a efectua serviciul web contractat. Colectarea și stocarea datelor se face în mod anonim. Dacă totuși există date cu caracter personal, acestea vor fi șterse imediat, înafara cazului în care datele sunt supuse unor obligații de stocare stipulate prin lege. În orice caz, datele sunt șterse când obligația de stocare expiră.

  • Posibilitatea de opoziție și eliminare

Puteți împiedica înregistrarea și transferul datelor cu caracter personal către Google (în special adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră, prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com) sau prin activarea setării „Do Not Track“ din browserul dumneavoastră. În plus, puteți împiedica înregistrarea datelor referitoare la utilizarea site-ului web generate prin intermediul cookie-ului Google (inclusiv adresa dumneavoastră IP) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea unui browser-plug-in de la adresa (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) și instalarea acestuia. Principiile de securitate și protecția datelor ale Google-Analytics (Programului de analiză Google) pot fi găsite la adresa http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

7. Integrarea serviciilor web externe și prelucrarea datelor în afara UE

Pe pagina noastră de internet utilizăm conținuturi Java-script active de la furnizori externi, așa-numite servicii web. Prin apelarea paginii noastre de internet, acești furnizori externi primesc eventuale informații cu caracter personal despre vizita dumneavoastră pe pagina noastră de internet. Astfel, o eventuală prelucrare a datelor în afara UE este posibilă. Puteți împiedica prelucrarea datelor prin instalarea unui Java-script-blocker, de exemplu browser-plug-in-ul „NoScript“ (www.noscript.net) sau prin dezactivarea Java-script-ului în browserul dumneavoastră. Acest lucru poate avea ca rezultat restricționarea funcționalității paginilor de internet pe care le accesați.
Utilizăm următoarele servicii web:

 • Doubleclick

Pe site-ul nostru este reîncărcat un serviciu web al companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (denumit în continuare: Doubleclick). Utilizăm aceste date pentru a asigura funcționalitatea completă a site-ului nostru web. În acest context, browserul dumneavoastră transmite eventuale date cu caracter personal către Doubleclick. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Doubleclick și-a declarat aderarea la Scutul de confidențialitate UE-SUA (vezihttps://www.privacyshield.gov/list). Datele sunt șterse imediat ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor transmise pot fi găsite în declarația de confidențialitate a Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Puteți împiedica înregistrarea, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră de către Doubleclick, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră sau prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com).

 • Google

Pe site-ul nostru este reîncărcat un serviciu web al companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (denumit în continuare: Google). Utilizăm aceste date pentru a asigura funcționalitatea completă a site-ului nostru web. În acest context, browserul dumneavoastră transmite eventuale date cu caracter personal către Google. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Google și-a declarat aderarea la Scutul de confidențialitate UE-SUA (vezihttps://www.privacyshield.gov/list). Datele sunt șterse imediat ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor transmise pot fi găsite în declarația de confidențialitate a Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Puteți împiedica înregistrarea, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră de către Google, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră sau prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com).

 • nr-data.net

Pe site-ul nostru este reîncărcat un serviciu web al companiei New Relic, Inc., 188 Spear Street, 94105 San Francisco (denumit în continuare: nr-data.net). Utilizăm aceste date pentru a asigura funcționalitatea completă a site-ului nostru web. În acest context, browserul dumneavoastră transmite eventuale date cu caracter personal către nr-data.net. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet.nr-data.net și-a declarat aderarea la Scutul de confidențialitate UE-SUA (vezi https://www.privacyshield.gov/list). Datele sunt șterse imediat ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor transmise pot fi găsite în declarația de confidențialitate a nr-data.net: https://newrelic.com/privacy . Puteți împiedica înregistrarea, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră de către nr-data.net, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră sau prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com).

 • pardot.com

Pe site-ul nostru este reîncărcat un serviciu web al companiei Salesforce.com, inc., The Landmark at One Market, Suite 300, 94105 San Francisco, CA (denumit în continuare: pardot.com). Utilizăm aceste date pentru a asigura funcționalitatea completă a site-ului nostru web. În acest context, browserul dumneavoastră transmite eventuale date cu caracter personal către pardot.com. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet.pardot.com și-a declarat aderarea la Scutul de confidențialitate UE-SUA (vezi https://www.privacyshield.gov/list). Datele sunt șterse imediat ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor transmise pot fi găsite în declarația de confidențialitate a pardot.com: https://www.salesforce.com/company/privacy/ . Puteți împiedica înregistrarea, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră de către pardot.com, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră sau prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com).

 • GA Audience (GA Public)

Pe site-ul nostru este reîncărcat un serviciu web al companiei Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View (denumit în continuare: GA Audience). Utilizăm aceste date pentru a asigura funcționalitatea completă a site-ului nostru web. În acest context, browserul dumneavoastră transmite eventuale date cu caracter personal către GA Audience (GA Public). Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO. Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. GA Audience (GA Public) și-a declarat aderarea la Scutul de confidențialitate UE-SUA (vezi https://www.privacyshield.gov/list). Datele sunt șterse imediat ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor transmise pot fi găsite în declarația de confidențialitate a GA Audience (GA Public): https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Puteți împiedica înregistrarea, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră de către GA Audience (GA Public), prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră sau prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com).

 • website-check.de

Pe site-ul nostru este reîncărcat un serviciu web al companiei Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, Germania (denumit în continuare: website-check.de). Utilizăm aceste date pentru a asigura funcționalitatea completă a site-ului nostru web. În acest context, browserul dumneavoastră transmite eventuale date cu caracter personal către website-check.de. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este reprezentat de articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO (interes legitim). Interesul legitim constă în funcționarea corectă a paginii de internet. Datele sunt șterse imediat ce s-a îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor transmise pot fi găsite în declarația de confidențialitate a website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . Puteți împiedica înregistrarea, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră de către website-check.de, prin dezactivarea executării codurilor script în browserul dumneavoastră sau prin instalarea unui script-blocker în browserul dumneavoastră (acesta poate fi găsit, de exemplu, la adresa www.noscript.net sau www.ghostery.com).

8. Informații cu privire la utilizarea cookie-urilor

 • Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Folosim cookie-uri pe diferite pagini, pentru a facilita utilizarea anumitor funcții ale site-ului nostru web. Așa-numitele 'cookie-uri’ sunt mici fișiere text care pot fi salvate de browser pe calculatorul dumneavoastră. Aceste fișiere text conțin un șir specific de caractere, care permite identificarea unică a browserului la o nouă accesare a site-ului nostru web. Procesul de salvare a unui fișier de tip cookie este numit și „setarea unui cookie“.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO (interes legitim). Interesul legitim constă în menținerea funcționalității complete a paginii noastre de internet, creșterea operabilității, precum și facilitarea unei comunicări individualizate cu clientul. Identificarea vizitatorilor individuali ai paginii cu ajutorul tehnologiei cookie este posibilă doar dacă vizitatorii paginii ne-au cedat datele cu caracter personal corespunzătoare în baza unui consimțământ prealabil, separat.

 • Scopul prelucrării datelor

Cookie-urile sunt setate de către site-ul nostru web pentru a menține funcționalitatea completă a paginii de internet și pentru a îmbunătăți operabilitatea. În plus, tehnologia cookie ne permite să recunoaștem utilizatorii individuali prin intermediul unor pseudonime, de exemplu, un ID individual arbitrar, drept urmare putem să oferim servicii personalizate.

 • Durata stocării

Cookie-urile noastre sunt stocate până când sunt șterse din browserul dumneavoastră sau, dacă este vorba despre o sesiune de cookie-uri, până când sesiunea a expirat.

 • Posibilitatea de opoziție și eliminare

Puteți să faceți setări în browserul dumneavoastră în funcție de propriile dorințe, astfel încât să preveniți ca regulă generală setarea cookie-urilor, să fiți doar informat cu privire la acest lucru, să vă decideți de la caz la caz cu privire la setarea cookie-urilor sau să acceptați ca regulă generală setarea cookie-urilor. Cookie-urile pot fi setate în scopuri diferite, de exemplu, pentru a detecta faptul că a existat deja o conexiune între calculatorul dumneavoastră și site-ul nostru web (cookie-uri permanente) sau pentru a stoca ultimele site-uri vizualizate (cookie-uri de sesiune). Utilizăm cookie-uri pentru a vă oferi un confort de utilizare sporit. Pentru a utiliza funcțiile noastre de confort, vă recomandăm să permiteți setarea cookie-urilor pentru site-ul nostru web. Posibilitățile de opoziție și eliminare respectă în rest dispozițiile generale privind dreptul de opoziție și dreptul de anulare în vederea protecției datelor, descrise în cele ce urmează în această declarație de confidențialitate.

9. Securitatea și protecția datelor, comunicarea prin e-mail

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în timpul colectării, stocării și prelucrării prin intermediul unor măsuri tehnice și organizatorice în așa fel încât să nu poate fi accesate de terțe părți. În cazul unei comunicări necriptate prin e-mail, nu putem garanta întreaga securitate a datelor pe calea de transmisie către sistemele noastre IT, astfel că recomandăm o comunicare criptată sau transmiterea prin poștă pentru informațiile cu un grad ridicat de confidențialitate.

10. Arhivarea automată a e-mailurilor

 • Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Subliniem în mod explicit faptul că sistem nostru de poștă electronică dispune de o procedură de arhivare automată. Toate e-mailurile care intră sau ies sunt arhivate digital și inviolabil.

 • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) al DSGVO (interes legitim). Interesul legitim constă în respectarea legislației fiscale și comerciale (de exemplu, articolele 146, 147 din AO).

 • Scopul prelucrării datelor

Scopul arhivării constă în respectarea legislației fiscale și comerciale (de exemplu, articolele 146, 147 din AO).

 • Durata stocării

Comunicarea noastră prin e-mail este stocată până la expirarea obligațiilor de stocare stipulate în legislația fiscală și comercială. Perioada de stocare poate fi de până la 10 ani.

 • Posibilitatea de opoziție și eliminare

În cazul în care aveți întrebări cu privire la sistemul de arhivare a e-mailurilor, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru pentru protecția datelor. În plus, menționăm că luăm în considerare doar documentele de solicitare în format PDF. Fișierele comprimate (WinZip, WinRAR, 7Zip etc.) sunt filtrate de sistemul nostru de securitate și nu sunt livrate. Solicitările în format Word sau în alte formate nu sunt luate în considerare și sunt șterse fără a fi citite. Vă rugăm să țineți cont de faptul că documentele de solicitare transmise în mod necriptat prin e-mail pot fi accesate de terțe părți înainte de a ajunge la sistemele noastre IT. Pornim de la presupunerea că putem răspunde e-mailurilor de solicitare necriptate tot în mod necriptat. Dacă nu doriți acest lucru, vă rugăm să includeți o indicație în acest sens în e-mailul dumneavoastră de solicitare.

11. Retragerea consimțământului – Divulgarea datelor și solicitări de modificare – Ștergerea și blocarea datelor

Conform legii federale privind protecția datelor, aveți dreptul de a solicita divulgarea în mod gratuit a datelor stocate în ceea ce vă privește, precum și dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. În acest caz, datele dumneavoastră sunt șterse, cu condiția să nu existe dispoziții legale care să se opună acestui lucru. Puteți să retrageți oricând permisiunea pe care ne-ați acordat-o de a vă utiliza datele personale. Puteți să trimiteți oricând solicitări de divulgare, ștergere sau rectificare a datelor dumneavoastră, precum și propuneri, la următoarea adresă:

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten

E-mail: reinhard.wiggers@tece.de
Tel.: +49 25 72 / 9 28-192
Fax: +49 (0) 25 72 / 9 28-124

12. Dreptul la transferabilitatea datelor

Aveți dreptul de a ne solicita să vă punem la dispoziție datele pe care ni le-ați transmis cu privire la propria persoană, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi procesat electronic. În plus, puteți să ne cereți să transmitem imediat aceste date unei terțe părți la prima solicitare, dacă prelucrarea se bazează pe un consimțământ conform articolului 6 alineatul (1) litera (a) al DSGVO sau articolului 9 alineatul (2) litera (a) al DSGVO sau pe un contract conform articolului 6 alineatul (1) litera (b) al DSGVO și dacă prelucrarea efectuată de noi are loc în cadrul unui proces automatizat de prelucrare a datelor.
La exercitarea dreptului de transferabilitate a datelor, aveți de asemenea dreptul să dispuneți transmiterea datelor cu caracter personal direct de la un responsabil la altul, dacă acest lucru poate fi realizat din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu trebuie să fie afectate ca urmare a acestui lucru.
Dreptul la transferabilitatea datelor nu este aplicabil în cazul unei procesări a datelor cu caracter personal care este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care a fost învestit responsabilul.

13. Dreptul de a înainte o plângere către autoritatea de supraveghere conform articolului 77 alineatul (1) al DSGVO

Dacă aveți motive întemeiate să credeți că datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod ilegal pe site-ul nostru, puteți bineînțeles să obțineți o clarificare pe cale legală a acestei probleme. Indiferent de aceasta, aveți posibilitatea de a vă adresa unei autorități de supraveghere. Aveți dreptul de a înainta o plângere în statul membru al UE unde aveți domiciliul, locul de muncă sau unde s-a petrecut presupusa încălcare, ceea ce înseamnă că puteți alege să vă adresați autorității de supraveghere din locurile mai sus menționate. Autoritatea de supraveghere căreia i-ați înaintat plângerea vă informează apoi cu privire la stadiul și rezultatele petiției dumneavoastră, inclusiv la posibilitatea de a introduce o cale judiciară de atac conform articolului 78 al DSGVO.

Realizat de:
© IT-Recht-Kanzlei DURY –
www.dury.de
© Website-Check GmbH –
www.website-check.de

Cookie-uri obligatorii

Nume Funcția Validitate
JSESSIONID Se folosește pentru a identifica sesiunea curentă Pana când se termină sesiunea
COOKIE_PREFERENCES Se folosește pentru a stoca preferințele cookie selectate 30 de zile

Cookie-uri funcționale

Nume Funcția Validitate
locale Se folosește pentru salvarea setărilor locale 30 de zile

Cookie-uri statistice

Nume Funcția Validitate
_pk_id Used to store a few details about the user such as the unique visitor ID 13 luni
_pk_ref Used to store the attribution information, the referrer initially used to visit the website 6 luni
_pk_ses Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minute
_pk_cvar Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minute
_pk_hsr Short lived cookie used to temporarily store data for the visit 30 minute
_ga Se foloseste pentru a distinge utilizatorii 2 ani
_gid Se foloseste pentru a distinge utilizatorii 24 ore
_gat Se foloseste pentru a accelera frecvența cererii 1 minute
_gac_<property-id> Conține informații legate de campaniile pentru utilizator 90 zile
AMP_TOKEN Conține un Token care poate fi utilizat pentru a prelua un ID de client de la serviciul de identificare client AMP 1 ani

Opțiuni